Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων

Περίληψη

O σχεδιασμός αποτελεί εκ φύσεως ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα και ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στη μάθηση. Δεν είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι σχεδιάζουμε τη μάθηση αλλά τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν έναν εκπαιδευόμενο στη μάθηση. Οι συνθήκες αυτές αποτυπώνονται σε αυτό που συνήθως ονομάζουμε εκπαιδευτικό σενάριο και περιλαμβάνουν την παροχή διαφόρων κινήτρων για μάθηση που ενεργοποιούνται μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες κάνουν χρήση ποικίλων μαθησιακών πόρων και εκπαιδευτικών εργαλείων. Η διαδικασία της αξιολόγησης και του επανασχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού σεναρίου απαιτεί την αξιολόγηση ποικίλων εναλλακτικών, που διαμορφώνονται από την συμπεριφορά που έδειξαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Σε μια τέτοια προσπάθεια ο εκπαιδευτικός - σχεδιαστής εκπαιδευτικών σεναρίων χρειάζεται ένα μεθοδολογικό και καλά οργανωμένο πλαίσιο, που να υποστηρίζεται από "έξυπνα" εργαλεία. Στη διατριβή αυτή παρουσιάζουμε ένα τέτοιο πρωτότυπο πλαίσιο στο πρόβλημα της α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Design, by its nature is a difficult and complex task especially when it concerns learning. It is not possible to claim that we design learning, but only the conditions that can guide and help a student to learn. These conditions are imprinted to what we usually call educational scenario and include the provision of various motives that are activated through a set of activities, which utilize various learning resources and educational tools. The procedure of the evaluation and redesign of an educational scenario demands the assessment of various alternatives, which are determined by the behavior that is displayed by those involved in the learning process. In such effort, the educator-designer of the educational scenario needs a methodological and well-organized framework that is supported by "smart" tools. In this dissertation we present an original framework for the problem of the evaluation of educational scenarios in e-learning environments that has as its fundamental keystone the s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42684
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42684
ND
42684
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of educational scenarios in elearning enviroments with data mining techniques
Συγγραφέας
Κυτάγιας, Χρήστος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Δημάκος Γεώργιος
Βρεττός Ιωάννης
Ψαρομήλιγκος Ιωάννης
Βρυζίδης Λάζαρος
Βουδούρη Αγγελική
Ζαράνης Νικόλαος
Μπαραλής Γεώργιος
Σπυριδάκος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων; Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης; Επανασχεδιασμός Ηλεκτρονικών Μαθημάτων; Εκτίμηση Βαρυτήτων Κριτηρίων μέσω Ιεράρχησης (WAP); Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
227 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)