Στοχαστικά μοντέλα για την ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη των χαρακτηριστικών της κίνησης στο διαδίκτυο και η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων και τεχνικών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με πρόβλεψη του φορτίου της κίνησης, τη δυναμική διάθεση εύρους ζώνης βασισμένη σε προβλέψεις και τη δημιουργία συνθετικής κίνησης που προσομοιάζει με πραγματική κίνηση βίντεο. Επιπλέον, μελετήθηκε η σύνδεση των δικτύων και της τοπολογίας τους με χρονοσειρές έτσι ώστε οι ιδιότητες των χρονοσειρών που προκύπτουν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση των δικτύων, μια διεργασία ιδιαίτερα σημαντική αφού τα δίκτυα είναι λιγότερο ή περισσότερο ανθεκτικά σε κακόβουλες επιθέσεις ανάλογα με τον τύπο τους. Η κίνηση στο διαδίκτυο όπως γνωρίζουμε δημιουργείται από τα διαφορετικά είδη πολυμέσων που είναι συνδεδεμένα σε αυτό και αφορά δεδομένα audio, video, εικόνες, Ethernet, LANs, WANs, κλπ. Για όλα αυτά τα διαφορετικά είδη κίνησης η μοντελοποίηση τους είναι απαραίτητη για την επίλυση των διαφορετικών προβλημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation was to study the characteristics of internet traffic and to develop appropriate models and techniques that address traffic load forecasting, dynamic bandwidth allocation based on predictions and generation of synthetic traffic that resembles real motion video. In addition, the connection between networks and their topology with time series has been explored so that the properties of the resulting time series can be used as means to classify the corresponding networks; a process which is particularly important since the networks can be more or less resistant to malicious attacks depending on their type. Internet traffic as we know is generated by the different types of media connected to it and it involves audio, video, images, Ethernet, LANs, WANs, etc. For all these different types of traffic, their modeling is necessary to solve their different arising problems. Τhe topics covered by the dissertation are of interest both in terms of stochastic modelin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42020
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42020
ND
42020
Εναλλακτικός τίτλος
Stochastic models for data analysis in the internet
Συγγραφέας
Κάτρης, Χρήστος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλάκη Σοφία
Δενάζης Σπυρίδων
Μαλεφάκη Σωτηρία
Κωτσόπουλος Σταύρος
Χούσος Ευθύμιος
Τσάντας Νικόλαος
Οικονόμου Πολυχρόνης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Διαδίκτυο; Χρονοσειρές; Ανάλυση δεδομένων; Πρόβλεψη κίνησης διαδικτύου; Δημιουργία κίνησης διαδικτύου; Διάθεση εύρους ζώνης; Πολύπλοκα δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)