Μακρομοριακή αρχιτεκτονική: αμφίφιλα συμπολυμερή και τριπολυμερή: σύνθεση - χαρακτηρισμός - ιδιότητες

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε η σύνθεση, ομοριακός και μορφολογικός χαρακτηρισμός γραμμικών και μη γραμμικών αμφίφιλωνπολυμερών. Ως μέθοδοι σύνθεσης χρησιμοποιήθηκαν ο ανιοντικός πολυμερισμός για τηνσύνθεση γραμμικών τρισυσταδικών τριπολυμερών του τύπου PS-b-P2VP-b-PEO, ο ριζικόςπολυμερισμός μεταφοράς ατόμου για την σύνθεση αστεροειδών ομοπολυμερών (PS)n όπουn=3,4 και δισυσταδικών συμπολυμερών με τρεις και τέσσερις κλάδους του τύπου (PS-b-P2VP)n όπου n=3,4 καθώς και συνδυασμός των δύο προαναφερόμενων μεθόδων για τηνσύνθεση αστεροειδών τρισυσταδικών τριπολυμερών (PS-b-P2VP-PEO)n όπου n=3,4 και τωνδενδριτικών ομολόγων τους [PS-b-P2VP-(PEO)2]n.Όλα τα συντιθέμενα δείγματα χαρακτηρίστηκαν με ποικίλες μεθόδους όπως:χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών, ωσμωμετρία μεμβράνης, σκέδαση φωτός laser υπόμικρές γωνίες, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου και άνθρακα(1H-NMR/13C-NMR), ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων, δυναμική σκέδαση φωτός (DLS),διαφο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research work involves synthesis, molecular and morphologicalcharacterization of linear and non linear amphiphilic block copolymers. Synthesis wasaccomplished via various techniques, and particularly anionic polymerization via highvacuum techniques, for the synthesis of linear triblock terpolymers of the PS-b-P2VP-b-PEOtype, atom transfer radical polymerization for the synthesis of star homopolymers (PS)n n=3,4and star diblock copolymers of the (PS-b-P2VP)n n=3,4 type and finally combination of theabove mentioned techniques for the synthesis of star triblock terpolymers [(PS-b-P2VPPEO)n] n=3,4 and dendrimer like [PS-b-P2VP-(PEO)2]n.All synthesized samples were characterized by various techniques such as sizeexclusion chromatography (SEC), membrane osmometry (MO), low angle laser lightscattering (LALLS), proton and carbon nuclear magnetic resonance spectroscopy (1HNMR/13C-NMR), viscometry of dilute solutions, dynamic laser light scattering (DLS),differential scanning calorim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39632
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39632
ND
39632
Εναλλακτικός τίτλος
Macromolecular architecture: amphiphilic block copolymers and triblock terpolymers: synthesis-characterization-properties
Συγγραφέας
Πολυμερόπουλος, Γεώργιος του Θεμιστοκλής
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αυγερόπουλος Απόστολος
Γουρνής Δημήτριος
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Κοσμάς Μάριος
Σίσκος Μιχαήλ
Σακελλαρίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Αμφίφιλα συμπολυμερή; Αμφίφιλα τριπολυμερή; Μοριακός-μορφαλογικός χαρακτηρισμός; Ανιοντικός πολυμερισμός; Ριζικός πολυμερισμός μεταφοράς ατόμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
224 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)