Συγκριτική μελέτη εκκρινόμενων πρωτεϊνών από μια φυσιολογική και καρκινικές κυτταρικές σειρές του τραχήλου της μήτρας για την ανάδειξη καρκινικών βιοδεικτών

Περίληψη

Κατά την καρκινογένεση, τα καρκινικά κύτταρα παράγουν εκκριτώματα με διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανακάλυψη βιολογικών διαδικασιών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση του τραχήλου της μήτρας, και πιθανών βιοδεικτών με την πρωτεωμική ανάλυση τεσσάρων αντιπροσωπευτικών κυτταρικών σειρών του τραχήλου της μήτρας: τη SiHa (HPV16+), τη HeLa (HPV18+), τη C33A (HPV-), και την HCK1T (φυσιολογική). Xρησιμοποιήθηκαν 2 πρωτεωμικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 1) Δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (2DE-MALDI TOF-MS) και 2) Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS). Η πρωτεωμική ανάλυση απέδωσε νέες πληροφορίες (πρωτεΐνες-στόχοι) για τον μοριακό χαρακτηρισμό του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (π.χ beta ig-h3, PRDX2, SOD2, FUCA1, ADAM10, CATD). Ακολούθησε μια ολοκληρωμένη βιοπληροφορική ανάλυση και για τις 2 μεθοδολογίες η οποία απέδωσε απορρυθμισμένα βιολογικά μονοπάτια (π.χ. «Επαγωγή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cancer cells acquire unique secretome compositions that contribute to tumor development and metastasis. The aim of our study was to elucidate the biological processes involved in cervical cancer, as well as putative biomarkers, by performing a proteomic analysis of the secretome from the following informative cervical cell lines: SiHa (HPV16+), HeLa (HPV18+), C33A (HPV−), and HCK1T (normal). Proteins were analyzed via 2 proteomic methods 1) 2DE-MALDI TOF-MS and 2) LC-MS/MS. Proteomics analysis revealed new information (protein targets) for the molecular characterization of cervical cancer (e.g. beta ig-h3, PRDX2, SOD2, FUCA1, ADAM10, CATD). Bioinformatics tools were employed for the prediction of deregulated pathways, in which secreted proteins would participate (NRF2-mediated oxidative stress response, Inhibition of matrix metalloproteases). The results of bioinformatics analysis as well as further protein-targets were validated via immunoassays, enzymatic methods as well as with the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41855
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41855
ND
41855
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of secreted proteins from cervical normal and cancer cell lines for the discovery of cancer biomarkers
Συγγραφέας
Κοντοστάθη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παππά Καλλιόπη
Ανάγνου Νικόλαος
Βλάχου Αντωνία
Δρακάκης Πέτρος
Δασκαλάκης Γεώργιος
Ρουμπελάκη Μαρία
Παπανικολάου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Πρωτεωμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
294 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)