Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής και βελτιστοποίηση για κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο κόστος ολικής ζωής μιας νέας κτιριακής κατασκεύης, με στόχο την ελαχιστοποίησή του με τη χρήση της θεωρίας βελτιστοποίησης. H ανάλυση της έννοιας του κόστους ολικής ζωής ενός τυπικού κτιρίου, καθώς και των υποσυστημάτων που το αποτελούν, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα υποσυστήματα που σχετίζονται με τη μάζα, τα δομικά συστήματα και την ενεργειακή του απόδοση, είναι εκείνα των οποίων η βελτιστοποίηση -σε πρώιμο στάδιο- έχει μεγάλη σημασία.Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν βασίζονται στον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση των πλέον κρίσιμων παραμέτρων, που σχετίζονται με τον ενεργειακό και τον δομοστατικό σχεδιασμό των κτιρίων. Παρουσιάζονται παραδείγματα με κτίρια με σκελετούς από χάλυβα, δομική ξυλεία ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εξεταζόμενες μεταβλητές της βελτιστοποίησης αφορούν επομένως, όλα τα χαρακτηριστικά δομοσταστικά, ενεργειακά και μηχανολογικά υποσυστήματα ενός κτιρίου, καθ 'όλη τη διάρκεια τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study seeks to investigate the factors that play a key role in the whole life cost of a new building construction, aiming to its minimization with the use of the optimization theory. An analysis on the notion of the whole life cost, as well as of the subsystems that primarily influence the whole life cost of a typical building, leads to the conclusion that the subsystems related to its massing, its structural components and its energy performance, are the ones whose optimization -at an early stage- has significant importance.The models that will be presented are based on the calculation and optimization of the most critical parameters related to the energy and the structural design of buildings with steel, timber or reinforced concrete frames. The examined variables of the optimization therefore concern all the characteristic structural, envelope, mechanical and energy subsystems throughout their life cycle (building envelope U-values in every possible orientation, area of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41812
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41812
ND
41812
Εναλλακτικός τίτλος
Life cost analysis and optimization for steel and reinforced concrete structures
Συγγραφέας
Μπέκας, Γεώργιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρουλάκης Γεώργιος
Μπιλάλης Νικόλαος
Μαρινάκης Ιωάννης
Αντωνιάδης Αριστομένης
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Ουγγρίνης Κων/νος-Αλκέτας
Καζιόλας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κόστος ολικής ζωής; Δομοστατική βελτιστοποίηση; Ενεργειακή βελτιστοποίηση; ΚΕΝΑΚ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)