Υπoδείγματα τιμών για την ελληνική οικονομία

Περίληψη

Η διαδικασία, οι μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μετάδοσης των τιμών σε διαφόρους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν πεδίο συνεχούς ακαδημαϊκής μελέτης καθώς έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Οι τιμές αποτελούν τον κύριο μηχανισμό που συνδέει τα διάφορα επίπεδα της κάθετης αλυσίδας εφοδιασμού και συνεπώς η κατανόηση της μετάδοσης και της προσαρμογής από τις τιμές του παραγωγού στις τιμές λιανικής παρέχει σημαντική πληροφόρηση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι αγορές. Στην διεθνή βιβλιογραφία το φαινόμενο της ασυμμετρικής μετάδοσης των τιμών συνδέεται με ατέλειες στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των αγορών. Η ασυμμετρία εμφανίζεται στη μετάδοση από τις τιμές του παραγωγού ή τις τιμές χονδρικής στις λιανικές τιμές που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται οι τιμές εξαρτάται από την μορφή οργάνωσης της αγοράς, τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και του κάθε αγαθού. Ο βασικός σκοπός της διδακτορικής διατριβής εί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The process, the mechanisms and the particular characteristics of price transmission in various sectors of economic activity are a field of continuous academic study as they have significant social impacts. Prices are the main mechanism linking the different levels of the vertical supply chain and therefore the understanding of transmission and adjustment process from producer prices to retail prices provides significant information on how effectively markets operate. In the international literature the issue of asymmetric price transmission is associated with imperfections in the way markets are organized. Asymmetry occurs in the transmission from producer prices or wholesale prices at the retail prices paid by the consumer. The way in which prices are transmitted depends on the form of market structure, the peculiarities of each sector and each good.The main purpose of the doctoral thesis is the empirical investigation of the existence of asymmetric adjustment in retail unleaded gaso ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41162
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41162
ND
41162
Εναλλακτικός τίτλος
Price models for the greek economy
Συγγραφέας
Μπραγουδάκης, Ζαχαρίας του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Σιδέρης Δημήτριος
Παπάζογλου Χρήστος
Ντεγιαννάκης Σταύρος
Μόσχος Δημήτριος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Καλυβίτης Σαράντης
Στασινόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ασυμμετρική Συνολοκλήρωση; Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού; Μέση χρονική υστέριση προσαρμογής; Αγορά καυσίμων; Αγορά τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 361 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.