Υποδείγματα της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση και τη διοίκηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών: εμπειρικά ευρήματα από την υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης

Περίληψη

H Δημόσια Διοίκηση αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Στην Ελλάδα, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, η ανάλυση και η εξάλειψη των οποίων απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων οργανωτικών δομών, διοικητικών πρακτικών και διεργασιών διακυβέρνησης. Η μέτρηση της απόδοσης αποτελεί ένα σημαντικό οδηγό για τη χρήση πληροφοριών για τις επιδόσεις στον τομέα της διοίκησης, ιδίως όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής.Η διαφαινόμενη ισχυρή τάση για επιτελικό κράτος έχει οδηγήσει σε ουσιαστική παραχώρηση και αποκέντρωση βασικών εφαρμοστικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. Ωστόσο, η αποκεντρωμένη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων με δημόσιους πόρους κοινωνικο-οικονομικών προγραμμάτων, συνοδεύεται πολλές φορές από σπατάλες κατά τη διαχείριση και καθυστερήσεις στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης με δυσμενείς συνέπειες οι οποίες περιλαμβάνουν και την απώλεια πολύτιμων οικονομικών πόρω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Public Administration is facing tremendous challenges and it is at the center of political, economic and social developments. In Greece Public Administration presents serious problems, the analysis and elimination of which requires the adoption and implementation of new organizational structures, administrative practices and governance processes. Performance measurement is a significant driver of the use of performance information in management, in particular for decision-making on the delivery of public spending programs. There is increasing recognition that performance evaluation of public spending programs should emphasize on their implementation rather than focus solely on their outcomes. This study for the first time presents a framework for comparing the delivery or administrative efficiency of public spending programs, based on a novel application of a quantitative operational technique, Data Envelopment Analysis (DEA). It is focused on the European Union context and precisely i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40822
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40822
ND
40822
Εναλλακτικός τίτλος
Data envelopment analysis models for performance measurement and management of public policy implementation: evidence from delivery of a social economic development program
Συγγραφέας
Πέττας, Νικόλαος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννίκος Ιωάννης
Ζαχαράτος Γεράσιμος
Τσάντας Νικόλαος
Μαρούδας Λεωνίδας
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Κουνετάς Κωνσταντίνος
Τσαγκανός Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσια διοίκηση; Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής; Δημόσιο μάνατζμεντ; Αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής; Αποτελεσματικότητα; Παραγωγικότητα; Αποδοτικότητα; Αποτίμηση επιδόσεων; Διοίκηση επιδόσεων; Προσδιοριστικοί παράγοντες επίδοσης; Διαχείριση προγράμματος; Διοίκηση έργου; Συγκριτική αξιολόγηση; Στοχοθεσία; Κατανομή πόρων; Ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική; Αγροτική ανάπτυξη; Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 286 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)