Μελέτη των επιπέδων έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταρακτές της πληθυσμιακής ομάδας (Κοορτής) μητέρας-παιδιού ΡΕΑ (Κρήτη)

Περίληψη

Οι φθαλικοί εστέρες (phthalate esters, PEs), η δισφαινόλη-Α (bisphenol-A, BPA) και τα παραβένια (parabens, PBs) χρησιμοποιούνται ευρέως σε πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Παρουσιάζουν ενδοκρινική δραστικότητα και συνδέονται με αρνητικές επιδράσεις στη υγεία. Ο ανθρώπινος οργανισμός, αφού έρθει σε επαφή με αυτές τις ενώσεις, τις μεταβολίζει και τις αποβάλει κυρίως μέσω των ούρων. Τα επίπεδα των μεταβολιτών στα ούρα αποτελούν βιοδείκτες έκθεσης. Αναπτύχθηκε μια μέθοδος προσδιορισμού οκτώ μεταβολιτών των PE, έξι PB και της BPA με χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με διαδοχική φασματομετρία μαζών (liquid chromatography-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS). Για πρώτη φορά επετεύχθη: Ι) ένα κοινό πρωτόκολλο επεξεργασίας ανθρώπινων ούρων για τον προσδιορισμό μεταβολιτών των PEs, PBs και BPA, II) ο διαχωρισμός των ισο- / κ- μορφών του πρόπυλο- και βούτυλο- παραβενίου με χρήση συμβατικής χρωματογραφικής στήλης υψηλής απόδοσης.Η μέθοδος εφαρμόστηκε στην ανάλυση δειγμάτων από διακόσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Phthalate esters (PEs), bisphenol-A (BPA) and parabens (PBs) are used widely in everyday products. They have endocrine disrupting properties and are linked with adverse health effects. Humans exposed to these chemicals, metabolize and excrete them mostly via urine. Urinary metabolite concentrations are used as biomarkers of exposure. A liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed in order to determine eight PEs metabolites, six PBs and BPA in human urine. For the first time: I) all three categories of the above endocrine disruptors were simultaneously extracted from human urine and II) the separation of two pairs of structural isomers, namely, iso-/n- butyl paraben and propyl paraben was achieved with a conventional reversed phase LC column. The developed method was applied to samples from two hundred and thirty nine (239) pregnant women, their 2.5-year old children (239), and five hundred (500) 4-year old children, all subjects of the “Rhea” cohort (C ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40413
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40413
ND
40413
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of exposure to endocrine disruptors among mother-child pairs in Greece (Rhea Cohort)
Συγγραφέας
Μυριδάκης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφάνου Ευριπίδης
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Θερμού Κυριακή
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Πεγαντής Σπυρίδων
Σπύρος Απόστολος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Βιοδείκτες έκθεσης; Δισφαινόλη-Α; Παραβένια; Φθαλικοί εστέρες; Κοόρτη μητέρας-παιδιού ΡΕΑ; Υγρή χρωματογραφία; Δίδυμη φασματομετρία μαζών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
168 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)