Μελέτες με ελλιπούσες τιμές στη μετα-ανάλυση δικτύων

Περίληψη

Σύμφωνα με τις συστηματικές ανασκοπήσεις στην ψυχιατρική, τοποσοστό ελλιπουσών τιμών είναι ιδιαίτερα υψηλό στις μελέτες αυτούτου πεδίου. Παρά το υψηλό ποσοστό ελλιπουσών τιμών, η αναφοράστην έκταση των ελλιπουσών τιμών αποτελέσματος, οι αναλυτικέςστρατηγικές αντιμετώπισης αυτών και η αναγνώριση των συνεπειώντων ελλιπουσών τιμών αποτελέσματος στα ευρήματα της μελέτης είναιιδιαίτερα ανεπαρκή. 190 συστηματικές ανασκοπήσεις στο πεδίο τηςψυχικής υγείας δημοσιευμένες στην βάση δεδομένων της Cochraneμετά το 1/1/2009 σε τρεις ομάδες ανασκόπησης συλλέχθηκαν με σκοπόνα παρέχουν εμπειρική ένδειξη για την αντιμετώπιση των ελλιπουσώντιμών αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξανότι η περιγραφή του μεγέθους και της έκτασης των ελλιπουσών τιμών αποτελέσματος και η συμπερίληψη των συνεπειών αυτών στα ευρήματατων συστηματικών ανασκοπήσεων είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής.Η ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των ελλιπουσών τιμώναποτελέσματος είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα. Για την πρόληψη όσοτο δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to systematic reviews in psychiatry, the dropout rate isconsiderable high in the studies of this field. Despite the high dropoutout, the reporting on the extent of missing outcome data, the analyticalstrategies undertaken and the acknowledgment of the implication ofmissing outcome data on the results have been particularly insufficient.190 systematic reviews in the mental health field published in theCochrane Database of Systematic Reviews after 1/1/2009 by threeCochrane Review Groups were considered in order to provide empiricalevidence on addressing missing outcome data. The findings of thisreview indicated that the description of the amount and the extend ofmissing outcome data and the inclusion of their implications in thefindings of the systematic reviews seem to be particularly suboptimal.Another importance consideration in the missing outcome data issueis the minimization of their occurrence. In order to prevent as much aspossible the missing outcome data, it is import ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39557
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39557
ND
39557
Εναλλακτικός τίτλος
Studies with missing values in network meta-analysis
Συγγραφέας
Σπινέλη, Λουκία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαλαντή Γεωργία
Σκαπινάκης Πέτρος
Higgins Julian Piers Thomas
Δημολιάτης Ιωάννης
Τσιλίδης Κωνσταντίνος
Υφαντής Θωμάς
Μαυρέας Βενετσάνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ελλιπούσες τιμές; Μέθοδος προώθησης τελευταίας παρατήρησης; Με σκοπό την θεραπεία ανάλυση; Συστηματικές ανασκοπήσεις; Ψυχιατρκές μελέτες; Τυχαιοποιημένες κλινικές δομικές; Δίκτυο μετά-ανάλυσης; Ελλιπούσες τιμές αποτελέσματος με πληροφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
123 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)