Η δίγλωσση και πολύγλωσση λεξικογραφία γύρω από το ζεύγος της νέας ελληνικής και της γερμανικής στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, 1847–2014: ιστορική και μεταλεξικογραφική επισκόπηση των ελληνογερμανικών και γερμανοελληνικών ειδικών έντυπων λεξικών, γλωσσαρίων και ηλεκτρονικών λεξικογραφικών εφαρμογών

Περίληψη

Η διατριβή προσφέρει ιστορική και μεταλεξικογραφική επισκόπηση των αυτοτελών δίγλωσσων και πολύγλωσσων ειδικών λεξικογραφικών έργων όπου διασταυρώνονται η νέα ελληνική και η γερμανική στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, ανεξάρτητα από υλικό φορέα ή μορφή, δηλαδή είτε πρόκειται για έντυπα είτε για ηλεκτρονικά λεξικογραφικά έργα. Το σώμα του υπό εξέταση πρωτογενούς υλικού, κατά μεγάλο μέρος βιβλιογραφικά αθησαύριστου μέχρι σήμερα, αριθμεί συνολικά 75 λεξικογραφικά έργα. Το Κεφάλαιο 1 εξυπηρετεί την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του αντικειμένου, επεξηγεί τον προσανατολισμό και τη μεθοδολογία της έρευνας και σκιαγραφεί τη θεματική διάρθρωση της διατριβής. Το Κεφάλαιο 2 θίγει καθεμία από τις συνιστώσες της δίγλωσσης και πολύγλωσσης ειδικής λεξικογραφίας και μεταλεξικογραφίας. Αρχίζοντας από τις θεμελιώδεις έννοιες της λεξικογραφίας και της μεταλεξικογραφίας, εξετάζει αφενός τη δίγλωσση και πολύγλωσση γενική λεξικογραφία και μεταλεξικογραφία και αφετέρου την ειδική γλώσσα και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis offers a historical and metalexicographic overview of standalone-published bilingual and multilingual specialised lexicographic works involving Modern Greek and German in the field of humanities and social sciences, independent of medium or form, i.e. both printed and electronic reference works are equally considered. The corpus of the primary material under review, a great part of which remained bibliographically unrecorded until now, comprises in total 75 lexicographic works. Chapter 1 serves the clarification and delimitation of the subject, lays out the research approach and methodology and sketches the content structure of the thesis. Chapter 2 addresses each of the components of bilingual and multilingual specialised lexicography and metalexicography. Using the fundamental concepts of lexicography and metalexicography as a starting point, it sets out to examine bilingual and multilingual general lexicography on the one hand and language for special purposes (LSP) a ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die Dissertation bietet einen historischen und metalexikographischen Überblick über selbstständig erschienene zwei- und mehrsprachige fachlexikographische Werke mit Deutsch und Neugriechisch auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften, unabhängig von Trägermedium oder Form, d.h. sowohl gedruckte als auch elektronische Nachschlagewerke werden gleichermaßen berücksichtigt. Das Korpus des hier untersuchten, zum großen Teil bis heute noch bibliographisch unerfasst gebliebenen Primärmaterials besteht insgesamt aus 75 lexikographischen Werken. Kapitel 1 dient der Klärung und Abgrenzung des Gegenstands, erläutert Forschungsansatz und -methodologie und skizziert den Inhaltsaufbau der Dissertation. Kapitel 2 spricht die einzelnen Komponenten der zwei- und mehrsprachigen Fachlexikographie und -metalexikographie an. Ausgehend von den Grundkonzepten der Lexikographie und Metalexikographie folgen Erörterungen einerseits über zwei- und mehrsprachige Allgemeinlexikographie und -metalexikogra ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39454
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39454
ND
39454
Εναλλακτικός τίτλος
The bilingual and multilingual lexicography involving the language pair Modern Greek and German in the field of humanities and social sciences, 1847–2014: a historical and metalexicographic overview of Greek - German and German - Greek specialised printed dictionaries, glossaries and electronic dictionary applications
Die zwei- und mehrsprachige Lexikographie zum Sprachenpaar Deutsch und Neugriechisch auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften, 1847–2014: ein historischer und metalexikographischer Überblick über deutsch-griechische und griechisch-deutsche fachbezogene Printwörterbücher, -glossare und elektronische Wörterbuchanwendungen
Συγγραφέας
Ανδρουλιδάκης, Γιώργος του Μάρκος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πόρτζ Ρενάτε
Αντωνοπούλου Αναστασία
Μπατσαλιά Φρειδερίκη
Ξηροπαϊδης Γεώργιος
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Χρύσου Μάριος
Μπαλάση Ευδοκία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Νέα Ελληνική γλώσσα; Γερμανική γλώσσα; Ελληνογερμανικά; Ειδική γλώσσα; Γερμανοελληνικά; Μεταλεξικογραφία; Λεξικογραφία; Ορολογία; Λεξικά; Γλωσσάρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
444 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.