Σύνθεση, χαρακτηρισμός και in vitro μελέτη ιδιοτήτων αλλοπλαστικών υλικών με βάση τα οστικά τσιμέντα φωσφορικού ασβεστίου για χρήση τους ως οστικά υποκατάστατα στην γναθοπροσωπική χώρα

Περίληψη

Με τη χρήση οστικών τσιμέντων μπορούν να αντιμετωπιστούν αρκετά ιατρικάπεριστατικά που αφορούν την αποκατάσταση και ίαση οστών λόγω τραυματισμού ήάλλων παθήσεων. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό καιτεχνολογικό ενδιαφέρον χάρη στη σύσταση και στη βιοενεργότητά τους. Η χρήσηβιοδραστικών ουσιών βοηθά την ίαση της πάσχουσας περιοχής. Στην παρούσαδιπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε σύνθεση και χαρακτηρισμός οστικώντσιμέντων με βάση το α-φωσφορικό τριασβέστιο (α-TCP) και τη γύψο. Η σύνθεση τηςσκόνης α-TCP για την παρασκευή των οστικών τσιμέντων μέσω της αντίδρασηςανθρακικού και πυροφωσφορικού ασβεστίου σε υψηλές θερμοκρασίες παρουσιάζειτεχνικές δυσκολίες λόγω του σχηματισμού και του β-TCP. Η καθαρότητα τουπροϊόντος εξαρτάται από την διεργασία απότομης ψύξης του κεραμικού. Σε όλες τιςπεριπτώσεις σχηματισμού τσιμέντων με πρώτη ύλη το α-TCP παρατηρήθηκε μετά τηνπαραμονή των δοκιμίων σε διάλυμα Ringer η δημιουργία υδροξυαπατίτη χαμηλήςκρυσταλλικότητας. Η μορφολογική εξέταση των δε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Use of bone cements is beneficial for the treatment of many bone diseases caused byinjuries or other factors. There is great interest in using bone cements in clinical practicedue to their composition and bioactivity. The presence of bioactive compounds can help theclinical management of the diseased area. The present Doctoral Thesis is on the synthesisand characterization of bone cements composed of a-tricalcium phosphate (α-TCP) andgypsum or glasses. The synthesis of α - TCP powder by reaction between carbonate andcalcium pyrophosphate at elevated temperatures shows technical difficulties due to theformation of β-TCP. The purity of the product depends on the quenching process. In allcases, cements were formed using α-TCP as starting material. Formation of lowcrystallinity hydroxyapatite was observed after immersion in Ringer's solution.Morphological examination of the prepared pure calcium phosphate cements showed thepresence of characteristic needles or plate-like crystals of calciu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39108
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39108
ND
39108
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and in vitro study properties of alloplastic materials based on calcium phosphate cements for their use as bone substitutes in the maxillofacial region
Συγγραφέας
Αλεξοπούλου, Μαρία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Μαστρονικολής Νικόλαος
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Παναγιωτόπουλος Ηλίας
Παπαδάς Θεόδωρος
Κουτσούκος Πέτρος
Τοπογλίδης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τσιμέντα φωσφορικού ασβεστίου; Βιοϋλικά; Οστικά υποκατάστατα; Γναθοπροσωπική χώρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
140 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)