Η αξιολόγηση των δράσεων και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα

Περίληψη

Στη διδακτορική διατριβή πραγματοποιείται μια συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για τις τρείς τελευταίες προγραμματικές περιόδους (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Στη συνέχεια, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και μια συγκριτική αξιολόγηση των πρώτων τεσσάρων ΚΠΣ (Α΄ , Β΄, Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013). Κατόπιν παρουσιάζονται το λειτουργικό πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, οι μακροοικονομικοί δείκτες πριν την υλοποίησή του, το θεωρητικό πλαίσιο των μεθόδων αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων και τέλος γίνεται συγκριτική αποτίμηση, μετά την συλλογή και καταγραφή όλων των αξιολογήσεων του Γ΄ ΚΠΣ. Η μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων με διαφόρους μεθόδους, η σύγκριση διαφόρων μακροοικονομικών δεδομένων των χρονικών περιόδων έναρξης και λήξης του Γ΄ ΚΠΣ, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Γ΄ ΚΠΣ μέσα από στοιχεία του ΟΠΣ των τελικών εκθέσεων όλων των ΕΠ, οι αστοχίες που έγιναν κατά την περίοδο υλοποίησης το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral thesis a comparative assessment of the regional economic development policies in Greece for the last three programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020) is carried out. Next, is conducted a retrospection of the previous Community Support Frameworks as well as a comparative evaluation of the first four CSFs (1st, 2nd, 3rd CSF and NSRF 2007-2013). Subsequently, the operational structure of the CSF, the macroeconomic indicators before its implementation, the theoretical framework of the Operational Programs’ evaluation methods and finally, a benchmarking, after the collection and recording of all the CSF evaluations, are presented.The measurement of regional disparities with diverse methods, the comparison of various macroeconomic data for the starting and ending periods of CSF, the evaluation of its results through MIS' elements of final reports of all the OP and also the inexpediencies that have occurred during its implementation period, are forming parts of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38982
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38982
ND
38982
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of actions and valuation of the results of the 3rd Community Support Framework in Greece
Συγγραφέας
Εξάρχου, Τρύφων του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χιόνης Διονύσιος
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Χαζάκης Κωνσταντίνος
Αξαρλόγλου Κωνσταντίνος
Κουτρούκης Θεόδωρος
Σπυρομήτρος Ελευθέριος
Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
3ο ΚΠΣ; Επιχειρησιακά Προγράμματα; Αξιολόγηση; Περιφερειακή ανάπτυξη; Περιφερειακές ανισότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
206 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)