Η σκηνογραφία στην Ελλάδα του μεσοπολέμου

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη σκηνογραφική δραστηριότητα στηνΕλλάδα του Μεσοπολέμου (1918-1940) ως μια δραστηριότητα που εντάσσεται στο θεατρικό αλλά καιστο γενικότερο πολιτισμικό γίγνεσθαι της εποχής. Συγκεκριμένα, εξετάζει την οργάνωση τηςσκηνογραφικής δραστηριότητας και τη θέση της σκηνογραφικής παρουσίας στη θεατρικήπραγματικότητα της εποχής· τις καταβολές, τις ιδιότητες και τις δικαιοδοσίες των προσώπων πουεμπλέκονται στη σκηνογραφική διαδικασία· τα τεχνικά και υλικά μέσα καθώς και τους χώρους πουείχαν στη διάθεσή τους· τις αισθητικές επιδιώξεις και πραγματοποιήσεις τους αλλά και τις ιδεολογικέςπαραμέτρους που καθόρισαν το σύνολο της σκηνογραφικής παραγωγής της εποχής. Το κείμενο τηςδιατριβής συνοδεύεται από τρία παραρτήματα: Στο Παράρτημα Ι «Πίνακας εικόνων – Εικόνες – Πηγέςεικόνων» συγκεντρώνεται η οπτική τεκμηρίωση της διατριβής. Στο Παράρτημα ΙΙ «Βιογραφικάσημειώματα σκηνογράφων» συγκεντρώνονται πληροφορίες για τους περισσότερους σκηνογράφουςπου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present dissertation is to study the scenographic activity of interwar Greece (1918-1940) in the theatrical as well as in the broader cultural context. In particular, it examines the regularity ofscenographic activity and the role of the scenographer in interwar Greek theatre; the origins and thelegitimate rights of the scenographers; the technical and material means as well as the venues at theirdisposal and finally the aesthetics and the ideology of the scenographic output of the era. ThreeAppendices are included: Appendix I («Table of illustrations – Illustrations – Sources of illustrations»)gathers all relevant visual material; Appendix II («Scenographers' biographical notes») containsinformation on most of interwar Greek scenographers; Appendix III («Table of performances (1918-1940)») includes the list of all interwar Greek performances that are signed by a designer.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38904
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38904
ND
38904
Εναλλακτικός τίτλος
Interwar greek scenography
Συγγραφέας
Κωνσταντινάκου, Παναγιώτα (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Θεάτρου
Εξεταστική επιτροπή
Γλυτζουρής Αντώνιος
Βέττας Απόστολος - Φωκίων
Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Κωτίδης Αντώνιος
Μαρτινίδης Πέτρος
Καρακώστα Ευαγγελία
Μάντακα Χρυσάνθη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Σκηνογραφία; Μεσοπόλεμος; Μοντερνισμός; Ελληνικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι ('Α τόμος 425 σ. ; Β' τόμος 369 σ.), εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)