Επιδράσεις της συγκόλλησης σε τομές της εκτεθειμένης επιφάνειας του συγκολλητικού παράγοντα σε επιεμφυτευματικές στεφάνες

Περίληψη

Η επιφάνεια της εκτεθειμένης κονίας στο όριο της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τους περιεμφυτευματικούς ιστούς. Σκοπός της εργαστηριακής αυτής έρευνας είναι να εξετάσει ποσοτικά την επίδραση του συνδυασμού τριών παραγόντων στην επιφάνειας της εκτεθειμένης κονίας. Οι υπό μελέτη παράγοντες είναι το επίπεδο αρχικής εφαρμογής στο όριο της προσθετικής εργασίας (MD), ο τύπος της κονίας (CT) και η τεχνική απομάκρυνσης των περισσιών κονίας (FT).Αρχικά, με ένα πιλοτικό πείραμα αναπτύχθηκε η μέθοδος. Για την κυρίως μελέτη σχεδιάστηκε ένα 2^3 full factorial, πλήρως τυχαιοποιημένο πείραμα, με 15 επαναλήψεις. Χρησιμοποιήθηκαν 120 πανομοιότυπα δοκίμια. Κάθε δοκίμιο προετοιμάστηκε με τυποποιημένες διαδικασίες συνδυάζοντας τους τρεις παράγοντες (MD, CT, FT) δύο επιπέδων έκαστος. Από κάθε δοκίμιο κατασκευάστηκε αρνητικό αντίγραφο, που μετά από χρώση διατμήθηκε σε έξι τμήματα κάθετα ως προς το όριο της αποκατάστασης. Με ένα στερεομικρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Exposed cement surface at restoration margin is difficult to control, and poses threat to the health of peri-implant tissues. Therefore, the purpose of this in-vitro study was to examine quantitatively the influence of combinations of different levels of initial marginal discrepancy (MD), different cement types (CT), and finishing techniques (FT), utilized to remove excess cement, on linear characteristics of the exposed marginal cement surface.The method was developed in a pilot study. Next, in a 2^3 full factorial and randomized experimental design with 15 replications, each of the 120 identical two-component samples was treated with a combination (eight groups) of the 3 two-level factors (CT, MD, FT). Samples were prepared in standardized ways and negative replicas were produced, which were stained and sectioned in six pieces, perpendicular to the margin. Images of sections, captured in a stereomicroscope coupled with a digital camera, were evaluated with image analysis software. Re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38715
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38715
ND
38715
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of cementation on exposed luting agent profile at implant-supported crowns
Συγγραφέας
Βίλλιας, Αριστείδης του Ανάργυρος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Universitat zu Koln. Medizinischen Fakultat
Εξεταστική επιτροπή
Krieg Thomas
Niedermeier Wilhelm
Zoller Joachim
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εμφυτευματολογία; Τεχνητό κολόβωμα; Στεφάνη; Οριακή εφαρμογή; Συγκολλητικός παράγοντας; Περίσσεια κονίας; Προφίλ επιφάνειας κονίας; Τυχαιοποιημένο πολυπαραγοντικό πείραμα; Ψηφιακή ανάλυση εικόνας; Επιφάνεια κονίας
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
88 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)