Μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Κρήτης

Περίληψη

Εισαγωγή Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί σημαντική παράμετρο στη διοίκηση των μονάδων υγείας. Τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών λόγω της επίδρασής της στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών ή στην ικανοποίηση από την εργασία και στην ασφάλεια. Ανάλογα, η ασάφεια και σύγκρουση ρόλων έχει σημαντική επίδρασή στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, στο εργασιακό άγχος και στην ικανοποίηση που αντλείται από αυτές, αλλά και στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών Υγείας.Σκοπός Η παρούσα διατριβή αποσκοπούσε στην καταγραφή της οργανωσιακής κουλτούρας, που χαρακτηρίζει τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων της Κρήτης και στη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων του τύπου της οργανωσιακής κουλτούρας, ανά επαγγελματική ομάδα και ανά επίπεδο φροντίδας υγείας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο) Επίσης, στη, μέτρηση του βαθμού ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων των επα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction Organizational culture is an important variable in health care organization management. In recent years it has captured the attention of researchers due to its influence on organizational effectiveness and performance or job satisfaction and security. Role ambiguity and role conflict have a strong influence on the formation of work relationships, the work stress and satisfaction they may cause, and the smooth and effective functioning of health care organizations.Aim The aim of the present study was to identify the organizational culture as experienced by physicians, nurses and other health care professionals working in public Health Centers and Hospitals of Crete, and to investigate possible correlations in the type of organizational culture, by professional group and within levels of health care organizations (primary, secondary and tertiary). A further objective was to measure the degree of role ambiguity and role conflict by level of health care and to investigate poss ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38365
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38365
ND
38365
Εναλλακτικός τίτλος
Measurement of organizational culture, medical doctors, nursing staff and other health professionals in health centers and hospitals in Crete, Greece
Συγγραφέας
Ροβίθης, Μιχαήλ του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Λιονής Χρήστος
Πατηράκη Ελισάβετ
Λεμονίδου Χρυσούλα
Μερκούρης Αναστάσιος
Καϊτελίδου Δάφνη
Μπίτσιος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Οργανωσιακή κουλτούρα; Διοίκηση ανθρώπινων πόρων; Διοίκηση υπηρεσιών υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)