Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης

Περίληψη

Αντικείμενο της Διατριβής αποτελεί η διερεύνηση ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, (α) το θεωρητικό μέρος που περιλαμβάνει την ανάλυση των κυρίαρχων κριτηρίων διαρροής, την περιγραφή των διαφόρων μεθόδων διείσδυσης, και την ανάλυση του προβλήματος διείσδυσης κατά Knoop. Πιο συγκεκριμένα, στις δισδιάστατες αναλύσεις που περιγράφονται στο 3ο κεφάλαιο αναπτύχθηκε ένα μοντέλο βασιζόμενο στη θεωρία του Shield R.T., 1953 όπου η διείσδυση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μίας λείας άκαμπτης και άνευ τριβής φρέζας, γωνίας 2β, κάτω από συνθήκες επίπεδης έντασης σε συνεκτικά υλικά. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ανάλυση πλαστικής ροής βραχωδών υλικών κάτω από την επιρροή ενός επίπεδου διεισδυτή απουσία τριβών. Στη συνέχεια περιγράφηκε η πτώση κωνικού διεισδυτή (Wood D.M., 1984) σε συνεκτικά υλικά. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της διείσδυσης κατά Knoop δηλαδή μία πλήρης περιγραφή το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the assessment of mechanical properties of pressure sensitive materials through instrumented indentation. Thesis consists of two parts Part A, theory, which includes the description of the most important yield criteria, and the analysis of the Knoop indentation. On Chapter 3, a two dimension model based on the R.T.Shield theory is described, where an indenter with 2β angle, is applied on cohesive materials under plain strain. Chapter 4 describes the plastic flow of rock materials under the influence of a rigid frictionless punch. Chapter 5 presents the model of a cone indenter [D.M.Wood] on cohesive materials. Chapter 6 includes both the analysis of Knoop indentation and the assessment of the ratio (H/E) hardness to modulus of elasticity through instrumeneted indentation. Part B, the experimental part of the thesis, describes the classic instrumented tests such as uniaxial compression test, indirect tensile test, the process of the indentation tests ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38032
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38032
ND
38032
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of mechanical properties of pressure sensitive materials through instrumented indentation
Συγγραφέας
Αθανασίου, Βασίλειος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακόπουλος Αντώνιος
Περδικάρης Φίλιππος
Ντακούλας Παναγιώτης
Εφραιμίδης Γιώργος
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Ηλιού Νικόλαος
Παπαμίχος Ευρυπίδης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Διείσδυση; Σκληρότητα; Μηχανικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
194 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)