Πολυανθεκτικά εντεροβακτηριακά Gram-αρνητικά βακτηρίδια: παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νοσοκομειακής λοίμωξης και επίδραση στην έκβασή της: αναζήτηση της μοριακής βάσης της πολυαντοχής - ο ρόλος των integrons

Περίληψη

Σκοπός της µελέτης ήταν να αναζητηθούν παράγοντες κινδύνου ανάπτυξηςλοίµωξης από πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη εντεροβακτηριακών, ναεκτιµηθεί η επίδραση της αποµόνωσης πολυανθεκτικών στελεχών στην έκβαση τηςλοίµωξης και να διερευνηθεί η µοριακή βάση της πολυαντοχής και δη η παρουσία καιο ρόλος των ιντεγκρονίων τάξης 1 και 2.Μέθοδοι: Για την αναζήτηση παραγόντων κινδύνου, πραγµατοποιήθηκε µιααναδροµική µελέτη ασθενών-µαρτύρων στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκοµείο από τονΑπρίλιο του 2002 έως και το ∆εκέµβριο του 2004. Όλοι οι ασθενείς ηλικίας≥18 ετώνµε θετική καλλιέργεια αίµατος για Εντεροβακτηριακό στέλεχος κατά το διάστηµααυτό εντάχθηκαν στη µελέτη και όλα τα σχετικά δηµογραφικά και κλινικά δεδοµένακατεγράφησαν σε προσχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο. Για την εκτίµηση της επίδρασηςτης πολυαντοχής του υπεύθυνου µικροοργανισµού στην έκβαση της λοίµωξης οι δύοοµάδες συγκρίθηκαν ως προς τη διάρκεια νοσηλείας µετά την εµφάνισηβακτηριαιµίας και µέχρι την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκοµείο ενώ για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objectives Τhe objectives of this study were (i) to identify risk factorsassociated with the acquisition of multidrug-resistant Enterobacteriaceae isolatesresponsible for bloodstream infections (BSIs), (ii) to estimate the impact of multidrugresistanceon the outcome of such infections and (iii) to investigate the role ofintegrons in the multi-drug resistant phenotype in Enterobacteriaceae clinical isolates.Methods Risk factors for acquiring MDR Enterobacteriaceae BSIs wereassessed in a retrospective case-control study and those associated with mortality wereassessed by comparing survivors and nonsurvivors. The influence of multidrugresistance in hospital length of stay (LOS) in survivors was also evaluated. Themolecular basis of multidrug resistance and especially the role of integrons wasexamined by comparing the presence of ESBLs, VIM metallo-b-lactamases and class1 and 2 integrons in enterobacteriaceae isolates from patients of both groups and alsoin representative enterobacteriacea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37293
ND
37293
Εναλλακτικός τίτλος
Multidrug resistant enterobacteriaceae: risk factors for hospital - acquired infection and impact on its outcome: molecular basis of multidrug resistance - the role of integrons
Συγγραφέας
Τρυφινοπούλου, Κυριακή του Γεώργιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλαποθάκη Βικτωρία
Πετρίκκος Γεώργιος
Χατζάκης Άγγελος
Δαΐκος Γεώργιος
Αντωνιάδου Αναστασία
Σουλή Μαρία
Παπαπαρασκευάς Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πολυαντοχή στα αντιβιοτικά; Εντεροβακτηριακά; Παράγοντες κινδύνου λοίμωξης; Έκβαση; Ιντεγκρόνια τάξης 1 και 2; Μεταλλοένζυμο vim; Εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες; Πλασμιδιακή κεφαλοσπορινάση bla cmy
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
183 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)