Στοχαστική μοντελοποίηση επενδυτικών αποφάσεων ηλεκτροπαραγωγής και προσομοίωση ανάπτυξης συστήματος

Περίληψη

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αντιμετωπίζουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το είδος και το μέγεθος των επενδύσεων. Η έκθεση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η μεγάλη διάρκεια ζωής του σταθμού (η ανάκτηση του κεφαλαίου εξαρτάται από την λειτουργία σε αρκετά μελλοντικά έτη από την κατασκευή του σταθμού) καθώς και η μη αντιστρεψιμότητα των επενδύσεων συντελούν στην άποψη ότι η πλήρης ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαιουχικού κόστους είναι αβέβαιη. Επιπλέον, η επιχείρηση αντιμετωπίζει αβεβαιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτική, με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η έρευνα με στόχο την προσαρμογή και επέκταση των μαθηματικών εργαλείων βελτιστοποίησης που συμβατικά χρησιμοποιούνται για τη μελέτη σκοπιμότητας και προγραμματισμού επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι συμβατικές μεθοδολογίες των εργαλείων αυτών παρουσιάζουν έλλειμμα τόσο στην αναπα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Companies operating in the electricity sector face difficult decisions about the type and size of the investment. The exposure in a competitive electricity market, the long life of power stations (the recovery of capital cost depends on the operation in several future years from the construction of the station) and the irreversibility of the investment contributes to the view that full recovery of the invested capital cost is uncertain. Moreover, the company faces uncertainties related to environmental policy, future development of electricity demand and international fuel prices.Therefore it is necessary to research towards adaptation and extension of mathematical optimization tools conventionally used for the feasibility study and planning of investment in power generation. Conventional methodologies of these tools draw back both in representation and management of uncertainty in the optimization, and decision criteria that are used for mathematical optimization, as well as in the re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37266
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37266
ND
37266
Εναλλακτικός τίτλος
Stochastic modelling of investment decisions of power sector and power system expansion
Συγγραφέας
Τασιός, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Εξεταστική επιτροπή
Κάπρος Παντελής
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Κορρές Γεώργιος
Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος
Γεωργιλάκης Παύλος
Παπαθανασίου Σταύρος
Κακαράς Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλο ενεργειακής οικονομίας; Λήψη απόφασης σε περιβάλλον με αβεβαιότητα; Αξιολόγηση ενεργειακών πολιτικών; Μοντέλο ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού ηλεκτρικής αγοράς; Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου(ανάλυση μέσου διακύμανσης-προσέγγιση Markowitz); Μεγιστοποίηση πιθανότητας αποφυγής ζημίας; Θεωρία δικαιωμάτων προαίρεσης; Στοχαστικός προγραμματισμός δύο σταδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)