Μοντέλα χώρου - χρόνου για την περιγραφή γεωγραφικών φαινομένων σε χωρικές πληροφοριακές υποδομές

Περίληψη

Η σύνθετη φύση του Χρόνου και της Μεταβολής συνεχίζουν να καθιστούν το σχεδιασμό χώρο-χρονικών μοντέλων ως ένα σύνθετο ζήτημα, αν και έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις. Παράλληλα, η σύγχρονη τάση στην καταγραφή των γεωγραφικών φαινομένων επιβάλει την συνεκτική και ευρέως προσπελάσιμη περιγραφή τους υπό τη μορφή Υποδομών Χωρικών Πληροφοριών (Spatial Data Infrastructures – SDIs). Σκοπός της παρούσας Διατριβής είναι η διερεύνηση της επέκτασης των Εννοιολογικών Μοντέλων που προδιαγράφονται σε Υποδομές Χωρικών Πληροφοριών, έτσι ώστε να αποδίδουν τη Χώρο-Χρονική συμπεριφορά των Οντοτήτων, και να δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεση εργασιών Χώρο-Χρονικής Ανάλυσης. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στην επέκταση του Γενικευμένου Εννοιολογικού Μοντέλου που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών (INSPIRE), ώστε να συμπληρωθεί με ένα Base Model, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιεί επικουρικά κατά τη σύνταξη των εξειδικευμένων Μοντέλων Δεδομένων (Application Schemas) των 34 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The complex nature of Time and Change continues to render spatiotemporal modeling a complex issue, although there have been significant research developments. Moreover, the current trend in geographical phenomena representation, calls for a coherent and widely accessible description of their characteristics in the form of Spatial Data Infrastructures (SDIs). The purpose of this Ph.D. thesis is to research possible extensions of the conceptual models specified in Spatial Data Infrastructures, in order to better describe the spatiotemporal behavior of entities, and to enable Spatiotemporal Analysis procedures. In particular, emphasis was placed on expanding the Generic Conceptual Model (GCM) specified by the European SDI (INSPIRE), in order to present a Base Model, which can be used in a complementary way for the development of specialized Application Schemas regarding the 34 Themes of the Directive. Though the Generic Conceptual Model of INSPIRE provides feature types and UML stereotype ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36921
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36921
ND
36921
Εναλλακτικός τίτλος
Spatiotemporal models for geographic phenomena representation in spatial data infrastructures
Συγγραφέας
Πανόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κάβουρας Μαρίνος
Τσούλος Λύσανδρος
Σελλής Τιμολέων
Σουλακέλλης Νικόλαος
Βεσκούκης Βασίλειος
Παρασχάκης Ιωάννης
Φώτης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλα χώρου - χρόνου; Γεωπληροφορική; Εννοιολογικός σχεδιασμός; Υποδομές χωρικών δεδομένων; Οδηγία inspire; Χώρο-χρονική ανάλυση; Χωρο-χρονική γενίκευση; Χωροχρονικές μονάδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 159 σ., πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)