Διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς με την εφαρμογή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εκπαίδευση σε Πρώτες Βοήθειες μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιμόρφωσης με έμφαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που υλοποιείται με την ηλεκτρονική από απόσταση μάθηση δημιουργεί ένα καινοτόμο σύστημα παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μια ομάδα πληθυσμού που αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχέση με υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν έλαβαν μέρος.Υλικό και Μέθοδος Μελέτης: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 244 σπουδαστές – υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της ΑΣΠΑΙΤΕ που παρακολούθησαν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Στη μελέτη εφαρμόστηκε πειραματικός σχεδιασμός τύπου Solomon με τέσσερις τυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The education in First Aid through health education programs can help in promoting the health of the population. Meanwhile, the development of alternative forms of education with emphasis on distance learning implemented with e-learning creates an innovative system of knowledge and skills in different population groups. Teachers are a group of people facing increased challenges in the educational field.Purpose: The investigation of knowledge about the first aid in candidates educators before and after their participation in the program synchronous distance learning in relation to candidates educators who did not participate.Methods: The sample consisted of 244 students - candidates educators in ASPAITE who attended the Annual Pedagogical Training Program (EPPAIK). The study applied an experimental type design with Solomon four randomized groups (2 intervention groups and 2 control groups). The collection of data was based on three questionnaires were given at specific tim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36376
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36376
ND
36376
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of knowledge about the first aid in candidates educators with the implementation of synchronous distance learning
Συγγραφέας
Πονηρού, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Διομήδους Μαριάννα
Καλοκαιρινού Αθηνά
Μαντάς Ιωάννης
Τσουμάκας Κωνσταντίνος
Φιλντίσης Γεώργιος
Ελευσινιώτης Ιωάννης
Φώτος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πρώτες βοήθειες; Συγχρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)