Ποτήριον γραμματικόν: ελληνιστικά ανάγλυφα αγγεία με ενεπίγραφες διηγηματικές παραστάσεις

Περίληψη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ της παρούσας διατριβής αποτελούν τα ελληνιστικά ανάγλυφα αγγείαµε ενεπίγραφες διηγηµατικές παραστάσεις, µια υποκατηγορία των σκευών µε ανάγλυφοδιάκοσµο στο πλαίσιο της ελληνιστικής κεραµικής, για τον προσδιορισµό των οποίωνεπιλέχθηκε ο αρχαίος όρος γραµµατικά ποτήρια, που απαντά στον Αθήναιο, από τον οποίοπροέκυψε και ο γενικότερος όρος γραµµατικά αγγεία. ΣΤΟΧΟΣ της µελέτης υπήρξε εξαρχής ηδιάκριση των γραµµατικών αγγείων από την υπόλοιπη ανάγλυφη κεραµική και η µελέτη τουςως ξεχωριστής οµάδας µε βασικά γνωρίσµατα την ύπαρξη διηγηµατικών παραστάσεων καιεπιγραφών, κυρίως όµως η απάντηση τριών βασικών ερωτηµάτων για την πληρέστερηκατανόηση του φαινοµένου της διάδοσής τους στη συγκεκριµένη εποχή: ποιος τακατασκεύαζε, για ποιον και γιατί; Προκειµένου να εξασφαλιστούν οριστικές –κατά τοδυνατόν– απαντήσεις στα παραπάνω ζητήµατα, υιοθετήθηκε µια ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ του υλικού, που στηρίζεται στην αξιολόγηση και αναλυτική εξέταση τωνβασικότερων πτυχών του θέµατος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PRESENT THESIS focuses on Hellenistic relief vases with inscribed narrative scenes, asubcategory of vessels with relief decoration within the production of Hellenistic pottery, forthe definition of which Athenaeus’ term γραµµατικά ποτήρια (grammatika cups) is used –thegeneral term grammatika vases being essentially its derivative. THE AIM of this study is todistinguish grammatika vases from the rest of the Hellenistic relief vases and to study them asa separate group, as their key features are the narrative scenes and inscriptions; but mostly togive answers to three basic questions for the full understanding of the phenomenon of theirdissemination in this particular period: who created these vases, for whom and why? To ensurefinal –where possible– answers to these questions, a COMBINED METHOD of approaching thematerial is chosen which is based on the evaluation and analytic examination of all majoraspects –archaeological as well as epigraphic, papyrological and philological– for ac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36266
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36266
ND
36266
Εναλλακτικός τίτλος
Ποτήριον Γραμματικόν: hellenistic relief vases with inscribed narrative scenes
Συγγραφέας
Νασιούλα, Μαρία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Κλασικής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δρούγου Στέλλα
Ρεγκάκος Αντώνιος
Ακαμάτης Ιωάννης
Βουτυράς Εμμανουήλ
Σεμέλη Πινγιάτογλου
Τζιφόπουλος Ιωάννης
Μανακίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνιστική κεραμική; Γραμματικά αγγεία; Επιγραφές; Ομηρικοί σκύφοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τόμοι (Α' τόμος591 σ. ; Β' τόμος 255 σ. ; Γ' τόμος 336 σ.), εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)