Προσδιορισμός των μεταβολών της κυστατίνης -C σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση και συσχέτιση τους με την κλινική πορεία των μεταμοσχευμένων ασθενών

Περίληψη

Η έγκαιρη αναγνώριση της νεφρικής δυσλειτουργίας σε έναν ασθενή πού έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ιδιαίτερα κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση των ασθενών και για την έγκαιρη λήψη απόφασης για την έναρξη κατάλληλης θεραπείας έναντι της οξείας απόρριψης. Μεταξύ των διαφόρων βιοδεικτών που μελετώνται για να εκτιμηθεί η νεφρική λειτουργία του μοσχεύματος είναι η κάθαρση της κρεατινίνης, η εκτίμηση της GFR (σπειραματική διήθηση) βάσει του προσδιορισμού της κρεατινίνης (s-Cr). Η Cys-C στον ορό των ασθενών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός και αξιόπιστος δείκτης της νεφρικής λειτουργίας στη μεταμόσχευση νεφρού και κατά δεύτερο λόγο να διερευνηθεί η σχέση των μεταβολών της Cys-C με την s-Cr και την eGFR κατά την περίοδο μετά τη μεταμόσχευση και κατά τη φάση της οξείας απόρριψης του μοσχεύματος. Θα επιχειρηθεί επομένως να αναδειχθεί η σημαντικότητα που έχει ο προσδιορισμός της Cys-C, της s-Cr και της eGFR σε ασθενείς που έχου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The valid recognition of renal dysfunction in a patient who has been submitted in transplantation of kidney, particularly at precocious post-surgical period, is very important for the management of patients and for the convenient decision-making for the begging of suitable treatment against the acute reject. Between various bio-indicators which are studied to be appreciated the renal function of graft is the purgation of creatinine, the estimate of GFR base to the determination of creatinine (s-Cr). Cys-C in the term of patients could be used as alternative and reliable indicator of renal function in the transplantation of kidney and secondly be investigated the relation of changes of Cys-C with the s-CR and the eGFR at the period afterwards the transplantation and the phase of acute reject of graft. It will be attempted consequently to elected the importance that has the determination of Cys-C, s-Cr and eGFR in patients who have presented AR and among those who have not presented AR. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36221
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36221
ND
36221
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of changes of kystatinis-c in patients with renaltransplantation and their cross-correlation with the clinical course of patients
Συγγραφέας
Γόμπου, Αθηνά (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Β' Χειρουργική. Εργαστήριο Πειραματικής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Κωστάκης Αλκιβιάδης
Περρέα Δέσποινα
Καρατζάς Θεόδωρος
Μπολέτης Ιωάννης
Αντωνίου Ευστάθιος
Δημητρούλης Δημήτριος
Μαντάς Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μεταμόσχευση νεφρού; Προσδιορισμός κυστατίνης-C σε άτομα με μεταμόσχευση νεφρού; Απόρριψη μοσχεύματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)