Η αγορά ως εργαλείο πρόβλεψης: υπόβαθρο, θεωρία και πράξη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει σε προβλήματα πρόβλεψης. Στον πυρήνα τους, ταπροβλήματα αυτά αναφέρονται στην εκτιμ́ηση της μελλοντικής τιμής μίας μεταβλητής, η οποία δυνητικάσυσχετίζεται με σύνολο άλλων μεταβλητών, ή και ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο. Πληθώραστατιστικών προσεγγίσεων υπάρχουν διαθέσιμες, εκτεινόμενες από κλασσικές τεχνικές οικονομετρίαςέως πρόσφατους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων. Στην πράξη, ωστόσο, οι αναζητούμενεςσυσχετίσεις είναι ισχυρά δυναμικές και τα πιθανά μοτίβα, εάν υπάρχουν, μεταβάλλονται με χαοτικότρόπο. Κατά συνέπεια, το σύνολο των μεθόδων αυτών συχνά αποτυγχάνουν, δεδομένων τωνσύμφυτών τους περιορισμών.Οι ειδικοί, στο άλλο άκρο του φάσματος επιλογών, μοιάζουν συχνά περισσότερο κατάλληλοι για τηναντιμετώπιση του προβλήματος πρόβλεψης. Ένας ειδικός δύναται να επεξεργαστεί μεγάλο αριθμόμεταβλητών και να προσαρμόσει ταχέως τις εκτιμήσεις του σε μεταβλητά περιβάλλοντα. Ωστόσο,προβλήματα όπως η μεροληψία υποβιβάζουν την αξία τέτοιων εκτιμήσεων. Κατά συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My PhD Thesis focuses on the omnipresent problem of business forecasting. In its very core, theproblem refers to estimating a variable’s future price, potentially being correlated to a set of variables,or ideally following a specific pattern. There exists a variety of statistical approaches, ranging fromclassical econometric techniques to recent data mining algorithms, attempting to extract suchunderlying relationships from past data and reproduce them to predict future values. However, inpractice, these correlations are highly dynamic and patterns, if any, usually evolve in chaotic ways.Therefore even highly adjustable machine learning techniques tend to perform poorly, suffering frominherent systemic impotencies.Human experts, on the other hand, seem to be better suited to address this request. A single expertcan process a big number of variables and quickly adjust predictions into varying circumstances.However, bias and shortcomings reduce the value of such estimates. Consequently, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35505
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35505
ND
35505
Εναλλακτικός τίτλος
A market approach to forecasting: background, theory and practice
Συγγραφέας
Τζιραλής, Γεώργιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Τασιόπουλος Ηλίας
Κοσμετάτος Γεώργιος
Λεώπουλος Βρασίδας
Μαρμαράς Νικόλαος
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Μέντζας Γρηγόριος
Παναγιώτου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αγορές προβλέψεων; Προγνωστική; Επιχειρησιακή έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
x, 206 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)