Μελέτη των πολικών και μη πολικών οργανικών ενώσεων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα με συνδυασμό ενεργής και παθητικής δειγματοληψίας

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η παρουσία πολικών και μη πολικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα με συνδυασμό ενεργής και παθητικής δειγματοληψίας, όπως προτείνεται από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/EC για την προστασία των υδάτων. Αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε μεθοδολογία σύμφωνα με την Κοινοτική Απόφαση 2002/657/EC για τον προσδιορισμό εβδομήντα οργανικών ενώσεων που ανήκουν στις ομάδες των οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων, οργανοφωσφορικών, καρβαμιδικών, της τριαζίνης και της ουρίας, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, φαρμακευτικών, φαινολών και της τριαζόλης σε επιφανειακά ύδατα με την αναλυτική τεχνική αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μαζών σε σειρά (GC-MS/MS). Η προκατεργασία περιλάμβανε καθαρισμό με εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) με μικροστήλες Oasis HLB. Οι οργανικές ενώσεις αναλύθηκαν παρακολουθώντας 2 θυγατρικά ιόντα για την αναμφίβολη επιβεβαίωσή τους. Το επίπεδο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Organic micropollutants entering the aquatic environment may pose severe threat on aquatic ecosystem and human health. The occurrence of organic micropollutants in Strymonas and possible impacts from pollution sources were studied. Water Framework Directive (WFD) introduces a list of 33 priority substances with defined environmental quality standards (EQS) (EC 2000; EC 2008). In addition to these priority pollutants, there is also concern for various hazardous chemical compounds that may be released into aquatic environment (EC 2006) and consequently the identification of specific pollutants at the river basin. Therefore, it is imperative to have analytical methods with adequate selectivity for the unambiguous detection and confirmation of these substances. A multi residue method based on gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) has been developed for the determination of 70 organic compounds from a wide range of chemical groups/families (organochlorinated pesticides, org ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35487
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35487
ND
35487
Εναλλακτικός τίτλος
Study of polar and non-polar organic compounds in the river basin of Strymonas combining active and passive sampling
Συγγραφέας
Τερζοπούλου, Ευαγγελία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Βουτρά Δήμητρα
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντίνη
Λαζαρίδης Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Φυτιάνος Κωνσταντίνος
Λαμπροπούλου Δημητρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/EΚ; Επικύρωση; Ενεργή και παθητική δειγματοληψία; Αξιολόγηση οικοτοξικολογικού κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
380 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)