Ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως απαγορευμένων ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC/MS, για εφαρμογή σε εργαστήρια ελέγχου doping

Περίληψη

Βασική απαίτηση για τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ αποτελεί η ικανότητα προσδιορισμού ενός μεγάλου αριθμού απαγορευμένων ουσιών με διαφορετικές ιδιότητες, σε χαμηλές συγκεντρώσεις και σε διάφορα βιολογικά υγρά, όπως τα ούρα. Τα περισσότερα εργαστήρια χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό διαφορετικές παρασκευαστικές και αναλυτικές διαδικασίες. Η ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθόδου σαρώσεως θα ήταν επιθυμητή, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ανθρώπινου δυναμικού. Η παρούσα εργασία, εξετάζει την ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών σε δείγματα ούρων αθλητών με την τεχνολογία GC/TOFMS. Η μέθοδος σάρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινή παρασκευαστική πορεία και ενιαίο στάδιο αναλυτικής μέτρησης. Η πρώτη περιλαμβάνει τα στάδια της υδρόλυσης, εκχύλισης και παραγωγοποίησης. Το πειραματικό πρωτόκολλο για την ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου παραγωγοποίησης επικεντρώθηκε στο σχηματισμό τριμεθυλοσιλυλο-παραγώγων. Ακολούθησεβελτιστοποίηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Critical requirement in doping control laboratories is the identification of a large number of prohibited substances with different properties, in low concentrations, found in different biological fluids, such as urine. Nowadays, most doping control laboratories follow different sample preparation and the respective analytical procedures for this purpose. The development of a unified screening method is necessary for saving cost, time and human resources. The present work, carried out in the framework of WADA funded research project, investigates the development of a unified screening method for the identification of prohibited substances, in athlete urine samples, through the use of GC/TOFMS technology. The screening method includes a common sample preparation and the respective analytical protocol. The first involves the hydrolysis, extraction and derivatization steps. The experimental protocol for the development of a unified derivatization method was focused on the formation of TMS ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35141
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35141
ND
35141
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a unified screening method for the detection of abused substances in urine samples by GC/MS, for the application in doping control laboratories
Συγγραφέας
Κιούση, Πολυξένη του Σταύρος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουππάρης Μιχαήλ
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Αττά-Πολίτου Τζούλια
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Οικονόμου Αθανάσιος
Θωμαΐδης Νικόλαος
Μπακέας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση ντόπινγκ; Μέθοδος σάρωσης; Τριμεθυλοσιλυλο-παράγωγα; Υγρό-υγρό εκχύλιση; Εκχύλιση στερεάς φάσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
346 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)