In vivo μοριακή απεικόνιση επιθυλιακών προ - καρκίνων βασιζόμενη στη μοντελοποίηση της δυναμικής οπτικής σκέδασης

Περίληψη

Παρουσιάζουμε μία καινοτόμο βιοφωτονική μέθοδο μοριακής απεικόνισης για την εκτίμηση και χαρτογράφηση των λειτουργικών και δομικών παραμέτρων του επιθηλίου του τραχή-λου της μήτρας κατά τη διάρκεια εξέλιξης της νεοπλασίας. Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε in vivo πειραματικά δεδομένα οπτικής απεικόνισης ενισχυμένης-αντίθεσης. Τα δυναμικά χα-ρακτηριστικά του μετρούμενου οπτικού σήματος διέπονται από τα φαινόμενα επιθηλιακής μεταφοράς του βιοδείκτη. Βάσει αυτών αναπτύχθηκε ένα διαμερισματικό, φαρμακοκινητικό μοντέλο του νεοπλαστικού επιθηλίου. Οι παράμετροι που συσχετίζονται με την ανάπτυξη νεοπλασίας εμφανίζονται στα μετρούμενα δεδομένα με περίπλοκο τρόπο. Έτσι, βάσει κα-θολικής ανάλυσης ευαισθησίας εντοπίστηκε το υποσύνολο των παραμέτρων εισόδου που αποτελούν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες. Αποδείξαμε ότι είναι δυνατόν να εκτιμη-θούν οι ακόλουθες παράμετροι: ο αριθμός των νεοπλαστικών στρωμάτων, οι διαστάσεις του εξωκυττάριου χώρου, η λειτουργικότητα των σφιχτών δεσμών και το εξωκυττάριο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We present a novel biophotonic method and imaging modality for estimating and mapping neoplasia-specific functional and structural parameters of the cervical precancerous epitheli-um. Estimations were based on experimental data obtained from contrast-enhanced optical imaging of cervix, in vivo. The dynamic characteristics of the measured optical signal are governed by the epithelial transport effects of the biomarker. A compartmental, pharmacoki-netic, model of the cervical neoplastic epithelium has been developed. Nine structural and functional parameters have been identified to be potentially correlated with the neoplasia growth and to be manifested to the measured data in a convoluted manner. We performed Global Sensitivity Analysis for the purpose of identifying key determinants of the model’s out-put. We have shown that it is possible to estimate the following neoplasia related parameters: number of neoplastic layers, extracellular space dimensions, functionality of tight junction ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34857
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34857
ND
34857
Εναλλακτικός τίτλος
In vivo molecular imaging of epithelial pre - cancers based on dynamic optical scattering modeling
Συγγραφέας
Παπουτσόγλου, Γεώργιος του Στυλιανός
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάλας Κωνσταντίνος
Ζερβάκης Μιχαήλ
Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Σταυρακάκης Γεώργιος
Ντζιαχρήστος Βασίλειος
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Μάρκος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Βιοϊατρική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Χαρτογράφηση προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας; Μοριακή απεικόνιση; Οπτικοί βιοδείκτες; Διαμερισματική μοντελοποίηση; Φαρμακοκινητική; Εκτίμηση παραμέτρων; Καθολική ανάλυση ευαισθησίας; Καθολική βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)