Πρόγνωση ατομικής έκθεσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής

Περίληψη

Ένα από τα προβλήματα που έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου είναι οι εκπομπές επικίνδυνων ουσιών στην ατμόσφαιρα από σημειακές πηγές που προέρχονται κυρίως από ατυχήματα ή εσκεμμένες ενέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπομπές είναι σύντομες και οι συγκεντρώσεις υψηλές και υπάρχει η ανάγκη εκτίμησης της μέγιστης αναμενόμενης ατομικής έκθεσης σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η κλασική μέθοδος που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία για την πρόβλεψη της μέγιστης συγκέντρωσης και κατ’ επέκταση της έκθεσης βασίζεται στη χρήση στατιστικών κατανομών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται μία γνωστή κατανομή πυκνότητας πιθανότητας για τη μοντελοποίηση της συγκέντρωσης και εκτιμάται η μέγιστη αναμενόμενη συγκέντρωση/έκθεση χρησιμοποιώντας ένα διάστημα εμπιστοσύνης. Η μέθοδος αυτή εμφανίζει συγκεκριμένες αδυναμίες οι οποίες αναλύονται στην παρούσα διατριβή. Μία εναλλακτική μέθοδος για την πρόβλεψη της μέγιστης ατομικής έκθεσης είναι η χρήση εμπειρικών μοντέλων. Ένα εξε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the key problems, which is directly related to the safety of human life, is the emissions of hazardous substances into the atmosphere from point sources, caused mainly by deliberate or accidental atmospheric releases. In many cases, the releases are short and the concentrations are high and there is a need to reliably predict the maximum expected individual exposure at short time intervals. The classic method that appears in the literature for the prediction of the maximum expected concentration/exposure is based on statistical distributions. According to this method, a known probability density function is used to model the concentration. The maximum expected concentration/exposure is estimated from the probability distribution by using predefined confidence intervals. This methodology presents certain weaknesses which are analyzed in this thesis. An alternative method for the prediction of the maximum individual exposure is the use of empirical models. A sophisticated empirica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34624
ND
34624
Εναλλακτικός τίτλος
Prediction of individual exposure using computational fluid dynamics modeling
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπαρτζής Ιωάννης
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ανδρονόπουλος Σπυρίδων
Τομπουλίδης Ανανίας
Μπουρής Δημήτριος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
Κασσωμένος Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική ρευστομηχανική; Μέθοδος ραδιενεργούς ανίχνευσης; Χρόνος μεταφοράς ρύπου; Τυρβώδεις χρονικές κλίμακες; Ατομική έκθεση; Διακυμάνσεις συγκέντρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)