Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την αξιοποίηση ιστολόγου

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην προοπτική εξέλιξης του Βιώσιμου Σχολείου, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, επιδίωξε να μελετήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, όπως της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης καθώς και το ρόλο του ιστολογίου (blog) στην ανάδυση αυτών των χαρακτηριστικών στο σχολικό πλαίσιο, στο οποίο εφαρμόζεται η μελέτη. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η «Μελέτη Περίπτωσης» για τη σε βάθος διερεύνηση του συγκεκριμένου σχολικού περιβάλλοντος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα σχολείο της Χαλκιδικής με τη συμμετοχή έντεκα εκπαιδευτικών και είχε διάρκεια μια σχολική χρονιά. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των δράσεων και διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου. μέσα από την υλοποίηση ενός συνεργατικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των Τεχνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation concentrates on the prospect for the evolution of the Sustainable School, which is based on the principles of Education for Sustainable Development. In particular, it aims to study the factors that contribute to the emergence of Sustainable School attributes, such as collaborative culture, holistic approach of teaching and learning, school focused Professional Development, as well as the role of blog in the emergence of these attributes in the school context, in which the study is implemented. The “Case Study” method was chosen for the research, in order a thorough investigation of this particular school environment to be accomplished. The research was conducted in a school in Chalkidiki, with the participation of eleven teachers and lasted a school year. It focused on investigating school teachers’ practices and teaching activities through the implementation of a collaborative plan for the integration of Information and Communication Technologies in the curriculum by ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34618
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34618
ND
34618
Εναλλακτικός τίτλος
The development of sustainable school attributes through the use of blog
Συγγραφέας
Καλλαρά, Αθηνά του Παναγής
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ταμουτσέλη Κωνσταντία
Μητακίδου Χριστοδούλα
Ντρενογιάννη Ελένη
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Λιάμπας Αναστάσιος
Φίστα Ευαγγελία
Φλογαϊτη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμο σχολείο; Συνεργατική κουλτούρα; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών; Ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση; Ιστολόγιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
241 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)