Μοντελοποίηση διασποράς υδρογόνου και άλλων ανωστικών αερίων σε κλειστούς χώρους με τη μεθοδολογία της υπολογιστικής ρευστομηχανικής

Περίληψη

Σ’ αυτήν τη διατριβή παρουσιάζεται ο έλεγχος της αξιοπιστίας και καταλληλότητας του υπολογιστικού κώδικα CFD ADREA-HF για τη μελέτη σεναρίων έκλυσης και διασποράς Η2 σε κλειστούς χώρους. Παρουσιάζονται υπολογιστικές μελέτες πειραμάτων έκλυσης και διασποράς Η2 (ή He ως υποκατάστατο για λόγους ασφάλειας) σε κλειστούς χώρους με φυσικό αερισμό παρουσία εμποδίων με στόχο τόσο την εκτίμηση των προβλέψεων των μοντέλων τύρβης όσο σε γενικότερο πλαίσιο, τη μελέτη της επίδρασης των υπολογιστικών πρακτικών όπως τα χαρακτηριστικά του πλέγματος και οι οριακές συνθήκες προκειμένου να προταθούν οδηγίες καλής πρακτικής. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια γενική εκτίμηση του φυσικού αερισμού και συγκρίνονται οι μέθοδοι υπολογισμού του με τη χρήση απλοποιημένων μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται εφαρμογές του κώδικα ADREA-HF σε ρεαλιστικά σενάρια με πολύπλοκες γεωμετρίες. Μελετάται η επίδραση του προσανατολισμού της έκλυσης σε σχέση με τα εμπόδια στο χώρο και αυτή του ανέμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents the assessment and validation of the Computational Fluid Dynamics code ADREA-HF to H2 release and dispersion in enclosures. Numerical studies of experiments of H2 (or He for safety reasons) release and dispersion in enclosures with natural ventilation are presented with the aim to assess the predictions of the turbulence models and the effects of numerical practises in general such as the characteristics of the grid and the boundary conditions applied, to propose best practise guidelines. Additionally, the thesis proposes an overall assessment of the ventilation efficiency based on the simulations and experiments and compares the predictions of the ventilation rates by means of simplified relationships and CFD results. Applications of the code into realistic scenarios in complex geometries are given next. In this part, the effect of the H2 release direction with respect to the obstacles and the wind to the temporal and spatial H2 distribution in refueling stations ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33189
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33189
ND
33189
Εναλλακτικός τίτλος
CFD modelling of hydrogen and other buoyant gases dispersion in enclosures
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Ευθυμία του Αρίσταρχος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκάτος Νικόλαος–Χρήστος
Βουτσάς Ε.
Κυρανούδης Χ.
Μπάρτζης Ι.
Μπουντουβής Α.
Παπαϊωάννου Α.
Φούντη Μ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογόνο; Ανωστικά αέρια; Υπολογιστική ρευστομηχανική; Κλειστοί χώροι; Μελέτη εκτίμησης κινδύνου; Φυσικός αερισμός; Έκλυση και διασπορά; Σταθμός ανεφοδιασμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 287 σ., xiv, εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)