Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης δικτύου οικισμών

Περίληψη

Στη προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας οικιστικής πολιτικής οι δείκτες παρακολούθησης τηςεξέλιξης των οικιστικών συστημάτων έχουν βασικό ρόλο. Η κατάλληλη επιλογή τουςεπιτρέπει την συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εξέλιξης των πόλεων καιυποβοηθά στην δημιουργία αποτελεσματικών οικιστικών πολιτικών. Η διαμόρφωση όμωςαυτής της αντίληψης πρέπει να αξιοποιεί την διεθνή εμπειρία αλλά θα πρέπει να είναιπροσαρμοσμένη στην Ελληνική πραγματικότητα.Η δημιουργία ενός πλαισίου διαμόρφωσης δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) τηςεξέλιξης του οικιστικού δικτύου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωσητόσο της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και της οικιστικής πολιτικής. Το αίτημα γιαπεριβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την παρακολούθηση της εξέλιξης τωνοικιστικών δικτύων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική διερεύνηση μέσα από τηδιαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης των χωρικώνσυστημάτων.Η δημιουργία τέτοιων δεικτών μπορεί να προκύψει σαν αποτέλεσμα του γεγο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the effort to create a new residential policy, the monitoring indicators of residential systemevolution have a key role.Proper selection allows the continuous and comprehensive monitoring of the evolution ofcities and assists in the creation of effective residential policies. However, the internationalexperience, adapted to Greek reality, should be used for the conformation of thisperspective.The creation of a configuration indicators framework for the monitoring of residentialsystems evolution is a very important factor in the formation of both sustainabledevelopment and the residential policy.The demand for environmentally sustainable development through the monitoring ofresidential networks can lead to a systematic investigation through the conformation ofmonitoring indicators and the assessing of spatial systems evolution.The creation of such indicators may arise as a result of the fact that the classical economicindicators do not adequately meet the needs of demands for sustain ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33115
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33115
ND
33115
Εναλλακτικός τίτλος
Conformation of an integrated indicator framework for the monitoring of residential systems evolution
Συγγραφέας
Καραΐσκος, Περικλής (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σιόλας Άγγελος
Κάβουρας Μαρίνος
Σαγιάς Ίωνας
Μαλούτας Θωμάς
Φώτης Γεώργιος
Χαλκιάς Χρήστος
Πότσιου Χρυσή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Οικιστικά δίκτυα; Δείκτες; Αστική ανάπτυξη; Περιφερειακή ανάλυση; Χωρική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)