Μία βιο-οικονομική προσέγγιση στην κατασκευή υποδειγμάτων προγραμματισμού δραστηριοτήτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: εφαρμογή ανάλυσης πολιτικής στον τομέα των αροτραίων καλλιεργειών

Περίληψη

Οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα και η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ τωνοικονομικών, βιο-φυσικών και περιβαλλοντικών συνιστωσών της γεωργικής δραστηρι-ότητας, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας κατηγορίας οικονομικών υποδειγμάτωνπου ονομάζονται βιο-οικονομικά. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίασημιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βιο-οικονομικής ανάλυσης σε επίπεδο εκμετάλλευ-σης για αναλύσεις πολιτικής στο γεωργικό τομέα. Η προτεινόμενη προσέγγιση στηρίζε-ται στη χρήση ενός υποδείγματος Θετικού Μαθηματικού Προγραμματισμού (ΘΜΠ), σεσυνδυασμό με συναρτήσεις απόδοσης-νερού που προκύπτουν από τα αποτελέσματαενός ad hoc βιο-φυσικού υποδείγματος για διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκεςκαι ποσότητες νερού άρδευσης. Ειδικότερα, παρουσιάζεται μια νέα μορφή ΘΜΠ πουστηρίζεται στη θεωρία της προσδοκώμενης χρησιμότητας και συνεπώς λαμβάνεταιρητά υπόψη ο οικονομικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο παραγωγός εξαιτίας των δια-κυμάνσεων των αποδόσεων και των τιμών των προϊόντων. Η προτειν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The specificities of the agricultural sector and the relational complexity between economic,bio-physical and environmental factors that define agricultural production havelead to the development of a type of economic models, called bio-economic models. Thegoal of this dissertation is to present an integrated framework of bio-economic analysisat the farm level which can be used for the assessment of different policy options in theagricultural sector. The methodology developed in this dissertation is based on thecoupling of a Positive Mathematical Programming (PMP) model with empirical yieldwaterresponse functions which are estimated from an ad hoc bio-physical model thatruns for different soil and climatic conditions and irrigation water availability. Morespecifically, an alternative specification of PMP models is presented so that the riskwhich farmers face, because of the variability of crop yields and prices, is explicitlyconsidered. The proposed bio-economic approach is implemented ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31726
ND
31726
Εναλλακτικός τίτλος
A bio-economic approach to building farm activity programming models: an application of policy analysis in the sector of arable crops
Συγγραφέας
Πετσάκος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ροζάκης Στυλιανός
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Δαναλάτος Νικόλαος
Δέρκας Νικόλαος
Καμπάς Αθανάσιος
Μάνος Βασίλειος
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Βιο-οικονομικό υπόδειγμα; Συναρτήσεις απόδοσης-νερού; Θετικός μαθηματικός προγραμματισμός; Οικονομικός κίνδυνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 231 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)