Προσδιορισμός επιπέδων του νατριουρητικού πεπτιδίου τύπου Β στο πλάσμα, σε παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και διαφυγή από αριστερά προς τα δεξιά

Περίληψη

Το Β-τύπου νατριουρητικό πεπτίδιo (BNP) είναι μία ορμόνη πουεκκρίνεται κυρίως από τις κοιλίες της καρδιάς σε καταστάσεις υπερφόρτωσης όγκουή πίεσης. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί η εξέχουσα θέση του ως αξιόπιστουβιολογικού δείκτη στην αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας στους ενήλικες. Οιεφαρμογές του ΒΝΡ στην παιδική ηλικία παραμένουν ακόμη περιορισμένες, ενώκρίνεται επιτακτική η ανάγκη καθορισμού φυσιολογικών τιμών του για την παιδικήηλικία ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Μέχρι τώρα, οι λίγες μελέτες πουυπάρχουν στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούν το ΒΝΡ στα παιδιά κυρίως ως δείκτηπαρακολούθησης της καρδιακής ανεπάρκειας ποικίλης αιτιολογίας, ως δείκτηκαρδιοτοξικότητας σε παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανθρακυκλίνες καιως δείκτη παρακολούθησης παιδιών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς.Παράλληλα αυξάνει συνεχώς η έρευνα όσον αφορά στη σημασία τόσο του BNP όσοκαι του τερματικού κλάσματος pro-BNP στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Τα επίπεδαπλάσματος και των δυο βιοδεικτώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

B-type natriuretic peptide (BNP) is a cardiac hormone, secreted mainly bythe ventricles in response to volume expansion and pressure load. In the last decades,BNP has been widely recognized as a reliable marker in adult cardiologicalevaluation. However, BNP applications in children have remained limited and forpaediatric patients, age- and sex-related normal values have not yet been compiled.The data from the few studies published to date suggest that the measurement of BNPmay be a useful marker in managing i) children with heart failure of various origins,ii) children treated with antracyclines, and iii) children who have had a cardiactransplantation. There is growing interest in research on BNP and pro-BNP in childrenwith congenital heart disease. Serum BNP and pro-BNP levels appear to be of futurevalue as effective biomarkers of systolic ventricular dysfunction in paediatric patientswith congenital heart disease.The aim of the present study is to determine plasma BNP levels inchildr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31611
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31611
ND
31611
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of B type natriuretic peptide levels in plasma, in children with congenital heart disease with a left to right shunt
Συγγραφέας
Καυγά, Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας του Παιδιού. Κλινική Δ' Παιδιατρική Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εξεταστική επιτροπή
Βαρλάμης Γεώργιος
Γιαννόπουλος Ανδρέας
Νικολαΐδης Νικόλαος
Καρβούνης Χαράλαμπος
Εμποριάδου-Πετικοπούλου Μαρία
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φανή
Παπαδοπούλου-Λέγμπελου Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Β τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο; Παιδιά; Συγγενείς καρδιοπάθειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
150 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)