Ενεργός τεκτονική και χωρο-χρονικά εξαρτώμενη σεισμικότητα στην περιοχή τηε Κεντρικής Ασίας

Περίληψη

Η Κεντρική Ασία, η Ινδία και τμήμα της Αραβικής χερσονήσου αποτελούν την περιοχή ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης. Αυτή η πολύ μεγάλη περιοχή, που χαρακτηρίζεται κατά τόπους από πολύ διαφορετικά τεκτονικά χαρακτηριστικά και επίπεδα σεισμικότητας, είναι το μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στα δύο τμήματα αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το τεκτονικό περιβάλλον της περιοχής υπολογίζοντας το καθεστώς των τάσεων. Χρησιμοποιώντας την κλασσική μέθοδο της αντιστροφής πεδίου τάσεων, (FMSI), υπολογίζουμε τη διεύθυνση των αξόνων μέγιστης, μέσης και ελάχιστης συμπίεσης σε όλες τις μεγάλες τεκτονικές δομές της περιοχής. Οι ίδιες διευθύνσεις υπολογίζονται επίσης και μέσω μίας νέας προσέγγισης, (FD-BSM), εφαρμόζοντας τη στατιστική Fisher στην κατανομή όλων των πιθανών τριαξονικών μοντέλων τάσεων που υπολογίζονται από την παραπάνω κλασσική μεθοδολογία. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης εφαρμόζεται στην Κεντρική Ασία και τις γύρω περιοχές ένα μοντέλο χρονικά-εξαρτημένης σεισμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Central Asia, India and a part of the Arabian Peninsula constitute the region of interest for this Thesis. This very large area, characterized by so many different seismicity levels and tectonic profiles, is the only common ground for the two parts of this work. In the first part, the present tectonic setting is examined by the estimation of the stress regime. The direction of the primary stress axes in all major tectonic features is calculated by the “classical” Stress Inversion method (FMSI), but also by a new approach based on the application of Fisher statistics on the distribution of all possible maximum, medium and minimum compression axes (FD-BSM). In the second part of this work, we apply a time-dependent seismicity model (D-AS) in the same area. The model is applied on the entire region for sequential time points through a “blind” test approach in order to evaluate the results (possible locations of ensuing mainshocks and artificial anomalies), compared to the large earthquake ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29622
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29622
ND
29622
Εναλλακτικός τίτλος
Active tectonics and space-time dependent seismicity in the region of Central Asia
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σκορδύλης Εμμανουήλ
Παπαζάχος Κωνσταντίνος
Καρακαΐσης Γεώργιος
Καρακώστας Βασίλειος
Κυρατζή Αναστασία
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Σώκος Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ; Ασία; Χωρο-χρονικά εξαρτώμενη σεισμικότητα; Πεδίο τάσεων; Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)