Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της αρχικής πλήρωσης και των εποχιακών διακυμάνσεων της στάθμης των ταμιευτήρων Πολυφύτου Σφηκιάς Ασωμάτων και Πουρναρίου. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε η γεωλογία και τεκτονική των περιοχών μελέτης, η σεισμικότητα πριν και μετά την πλήρωση των ταμιευτήρων (χρονικό εύρος 29 ετών) με επαναπροσδιορισμό των επικέντρων του τοπικού δικτύου, πραγματοποιήθηκαν διαγράμματα συσχέτισης της ημερήσιας στάθμης με το ημερήσιο πλήθος σεισμικών γεγονότων, υπολογισμός της παραμέτρου b της σχέσης Gutenberg-Richter και του λόγου Μ1/Μ0, υπολογισμός της κατανομής των μεταβολών της τάσης Coulomb του σεισμού Μ=5.6, υπολογισμός των μηχανισμών γένεσης για τα μεγαλύτερα σεισμικά γεγονότα καθώς και σεισμικές τομές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των περιοχών η σεισμικότητα των περιοχών μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεγειρόμενη σεισμικότητα λόγω της πλήρωσης και των απότομων διακυμάνσεων της στάθμης χωρίς συστηματική εμφάνιση του φαινομένου.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30023
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30023
ND
30023
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic activity and induced seismicity in Greece
Συγγραφέας
Παύλου, Κυριακή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκουνά Βασιλική
Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
Δρακάτος Γεώργιος
Λάγιος Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Ταξιάρχης
Λέκκας Ευθύμιος
Βούλγαρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Σεισμική δράση; Επαγόμενη σεισμικότητα; Μεταβολές τάσεων Coulomb; Ήπειρος; Μακεδονία, Δυτική; Μηχανισμοί γένεσης; Γεωλογία; Σεισμικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
347 σ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)