Διερεύνηση σε μοριακό επίπεδο της ενεργότητας της τελομεράσης σε β-λεμφοκύτταρα ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και συσχετισμός της με άλλες ανοσολογικές και βιοχημικές παραμέτρους

Περίληψη

Τα τελομερή αποτελούν ιδιαίτερες νουκλεοπρωτεϊνικές δομές στα άκρα των ευθύγραμμων χρωμοσωμάτων τα οποία μειώνονται σε μήκος μετά από κάθε κυτταρική διαίρεση. Μετά από ορισμένο αριθμό διαιρέσεων, τα τελομερή βρίσκονται πλέον σε κρίσιμα μικρό μήκος και ως αποτέλεσμα προκαλείται γενετική αστάθεια η οποία έχει ως επακόλουθο την παύση του κυτταρικού κύκλου. Στο σημείο αυτό, αν τα τελομερή δεν επιμηκυνθούν, το κύτταρο θα πεθάνει. Τα τελομερή επιμηκύνονται μόνο από την τελομεράση, ένα ένζυμο που μετά την ανάπτυξη βρίσκεται ενεργοποιημένο σε ελάχιστους τύπους κυττάρων ενός ώριμου οργανισμού, όπως για παράδειγμα είναι τα λεμφοκύτταρα.Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ενεργότητα της τελομεράσης σε λεμφοκύτταρα ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκαθαρόμενους ή μη καθώς και να βρεθεί, αν υπάρχει, κάποια συσχέτιση μεταξύ αυτής της ενζυμικής δράσης και της συγκέντρωσης στο αίμα συγκεκριμένων παραγόντων φλεγμονής δηλαδή του TNF-a, της CRP, της IL-10 και της IL-6. Ταυτόχρονα στις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Telomeres are specialized nucleoprotein structures located at the extremities of linear chromosomes which become shortened after each round of cell division. After several cell duplications, telomere length becomes critically short causing genetic instability and thus cell cycle arrest. At this point, if telomeres do not become longer the cell will die. Telomeres are elongated only by telomerase, an enzyme that after development is active in just a handful of cell types in a mature organism. Such cells are lymphocytes.The aim of this study was to investigate the activity of telomerase protein in lymphocytes from chronic kidney disease and hemodialysis patients and to try and uncover if there is a relationship between this activity and the concentration of certain inflammation markers in these patients. These markers were TNF-a, CRP, IL-10 and IL-6. In addition the expression of telomerase catalytic subunit gene (hTERT) was measured in both patients groups and in healthy controls while ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29483
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29483
ND
29483
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of telomerase activity on molecular level in b-lymphocytes from patients suffering from renal failure and its correlation with immunologic and biochemic factors
Συγγραφέας
Κορδίνας, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λεγάκης Νικόλαος
Νικολάου Χρυσούλα
Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός
Τζουβελέκης Λεωνίδας
Βελεγράκη Αριστέα
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Μπουφίδου Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Τελομεράση; Τελομερή; Φλεγμονές; Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ); Ογκοκατασταλτικά γονίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvi, 323 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)