Αστική εξάπλωση: οι διαδικασίες αστικού μετασχηματισμού μέσα από τη μορφοκλασματική (fractal) γεωμετρία και τα μοντέλα προσομοίωσης

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, αποτελεί η εξέταση της αστικής εξάπλωσης μέσα από το πρίσμα της γεωμετρίας των fractals και των μοντέλων προσομοίωσης που βασίζονται στα κυψελοειδή αυτόματα. Η αστική εξάπλωση θεωρείται ως μία μορφή διεσπαρμένης, ασυνεχούς και με χαμηλές πυκνότητες, περιαστικής ανάπτυξης, αντίθετη με τα πρότυπα της συμπαγούς πόλης. Μέσα από την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία διαμορφώνεται: α) ένα πλαίσιο ποσοτικοποίησης του βαθμού αστικής εξάπλωσης με αξιοποίηση των fractal διαστάσεων και συνδυασμό τους με άλλους ευρέως διαδεδομένους ποσοτικούς δείκτες β) ένα μοντέλο προσομοίωσης της εξάπλωσης των αστικών χρήσεων στην περιαστική ενδοχώρα, όπου συνδυάζεται η εξέταση της γενικότερης αστικής διάρθρωσης, με την ανάλυση παραγόντων που επιδρούν σε τοπικό επίπεδο. Με βάση τη λογική αυτή, συνδυάζεται ένα στατιστικό μοντέλο που αναφέρεται στην μακροκλίμακα της πόλης, με ένα μικροδυναμικό μοντέλο κυψελοειδών αυτόματων που εξετάζει την κατανομή της αστικής εξάπλωσης σε τοπικό ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of the doctoral dissertation is the examination of urban sprawl through fractal geometry and cellular automata (CA) based simulation models. Urban sprawl is considered as a form of dispersed, leapfrog and low-density periurban development, a form opposite to the compact city model. Through the proposed methodology we develop a) a way of quantifying urban sprawl in a certain area combining fractal dimensions with other widely used quantitative indexes b) a simulation model of urban land use expansion in the periurban hinterland, where an examination of the general urban structure is combined with the analysis of factors applying at the local level. Based on this logic, a statistical model applying at the macroscale is combined with a microdynamic CA model based on a disaggregated field of small-scale spatial units. The model incorporates spatial, population, socioeconomic and urban planning data. The model is mentioned with the acronym DYNAMA and has been developed in a CA pr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29443
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29443
ND
29443
Εναλλακτικός τίτλος
Urban sprawl: Examining processes of urban transformation through fractal geometry and simulation models
Συγγραφέας
Λαγαριάς, Απόστολος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσουλουβής Ελευθέριος
Αναστασιάδης Άγις
Λεοντίδου Τριανταφυλλιά
Εμμανουήλ Δημήτριος
Μπριασούλη-Καπετανάκη Ελένη
Μυρίδης Μύρων
Σαγιάς Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αστική εξάπλωση; Fractal γεωμετρία; Μοντέλα προσομοίωσης; Κυψελοειδή αυτόματα; Θεσσαλονίκη; Μεταβολές αστικής κάλυψης; Περιαστικοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 535 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)