Η επίδραση γνώσης της αρχαίας ελληνικής γλώσσης στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη των παιδιών της Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους ἀναφερόμαστε στὴν σημασία τῆςγλώσσης γιὰ τὴν ψυχοεκπαιδευτικὴ ἀνάπτυξι τοῦ ἀνθρώπου (μάθησι, σκέψι, πρᾶξι καὶαὐτοαντίληψι). Ἐξετάζεται ἐπίσης πῶς συντελεῖται ἡ γλωσσικὴ ἀνάπτυξις.Στὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους ἀναφερόμαστε στὰ πορίσματα τῶνἐρευνῶν γιὰ τὴν ἐκμάθησι καὶ τὴν διδασκαλία τῆς γλώσσης (παραγωγὴ καὶ πρόσληψιπροφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου) καὶ δὴ τῆς Ἑλληνικῆς μὲ τὴν μακραίωνη καλλιέργεια,ὡς ἀπαιτούμενης γνώσης σχεδιασμοῦ, παραγωγῆς καὶ χρήσεως διδακτικοῦ ὑλικοῦ μὲτὴν χρησιμοποίησι προηγμένων μεθόδων. Συζητεῖται ἐπίσης τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθροτῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας καὶ ἡ ἠθικὴ διαπαιδαγώγησις τοῦ παιδιοῦ. Τέλος,ἐξετάζεται ἡ ὠφελιμότης τῆς γνώσεως ἀρχαίων γλωσσῶν (συζητεῖται ἡ σχέσις τῆςγνώσεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μὲ νοητικὲς καὶ ψυχογλωσσικὲς διεργασίες μὲ ἔμφασιστὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι.)Ὡς ἐπακόλουθο τῆς θεωρητικῆς τεκμηρίωσης ποὺ προηγήθηκε, στὸ δεύτερομέρος προτείνεται ἡ διαχρονικὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις τῆ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29106
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29106
ND
29106
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of learning ancient greek on the mental and educationa development of children in primary schools
Συγγραφέας
Μαυροπούλου, Ειρήνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζάνη Μαρία
Τριλιανός Αθανάσιος
Νάκας Αθανάσιος
Ευθυμιόπουλος Σπυρίδων
Καραδήμας Δημήτριος
Βουδούρη Αγγελική
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ετυμολογία της ελληνικής; Ορθογραφία; Ερμηνεία της ορθογραφίας; Γλωσσική διδασκαλία στο δημοτικό; Γλωσσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο; Αρχαία ελληνικά στην Α' βάθμια εκπαίδευση; Ηθική ανάπτυξη του παιδιού; Φιλοσοφική προπαίδεια μέσω της αρχαίας ελληνικής; Ερμηνευτική προσέγγιση της μητρικής μας γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)