Τρόφιμοι σε ελληνικές φυλακές και συμπεριφορά: ο ρόλος του θεσμικού, ψυχοκοινωνικού και χωρικού πλαισίου

Περίληψη

Διερευνήθηκε η επίδραση των προ-ιδρυματικών εμπειριών, των διαστάσεων του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος, των χωρικών μεταβλητών και των διοικητικών πρακτικών στην επιθετικότητα (άμεση και έμμεση) και υγεία (άγχος, κατάθλιψη και γενική υγεία) των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση της προβλεπτικής δύναμης των συστατικών μερών του περιβάλλοντος: θεσμικού, ψυχοκοινωνικού και χωρικού και ο εντοπισμός των σημαντικότερων προβλεπτικών παραγόντων της επιθετικότητας και υγείας. Η ποσοτική διερεύνηση των υποθέσεων έγινε με χρήση αυτο-συμπληρούμενων ερωτηματολογίων σε 374 κρατουμένους διαφορετικών τύπων φυλακών. Τα αποτελέσματα, που συζητούνται σε σχέση με τη σχετική βιβλιογραφία, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) την ανάδειξη του ρόλου της αντίληψης περί σωφρονισμού ως προβλεπτικού παράγοντα της επιθετικότητας και της γενικής υγείας, β) την ύψιστη σημασία της ασφάλειας που επηρεάζει την έμμεση διάσταση της επιθετικότητας και όλες τις διαστάσεις της υγείας, γ) τις διοικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The predictive power of pre-institutional experiences, psychosocial environment, environmential (spatial) variables and prison management practices was investigated in relation to aggression (including its direct and indirect manifestation) and health (anxiety, depression and general health) of inmates in greek prisons. The objective of this research is to quantify the predictive power of the components of the environment: institutional, psychosocial and spatial and identify the significant predictors of both aggression and health. Self-administered questionnaires were completed by 374 prisoners across prison types. The results, which are being discussed in accordance with the relevant literature, among others: a) highlight the role of the concept of reformation as a predictor of aggression and general health, b) the paramount importance of feeling safe influencing the indirect dimension of aggression and all measures of health, c) administrative practices, particularly overcrowding, a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29054
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29054
ND
29054
Εναλλακτικός τίτλος
Inmates in greek prisons and their behavior: the role of institutional, psychosocial and spatial environment
Συγγραφέας
Μπαμπασίκας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Συγκολλίτου Ευθυμία
Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος
Τσουκαλά Κυριακή
Κιοσέογλου Γρηγόριος
Δικαίου Μαρία
Γεωργάκα Ευγενία
Αυδή Ευρυνομή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Σωφρονισμός; Τύπος φυλακής; Ασφάλεια; Χωρικές μεταβλητές; Επιυετικότητα; Άγχος; Κατάθλιψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
270 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)