Αστική διακυβέρνηση: πολεοδομική πολιτική και διαχείριση του χώρου με εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ στην Ελλάδα

Περίληψη

Στο επίκεντρο της διατριβής βρίσκεται η διερεύνηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των μηχανισμών και των διαδικασιών που διέπουν τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος του σχεδιασμού κατά την υλοποίηση της πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από τη βασική επιδίωξη της διατριβής που είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το τελικό πολεοδομικό σχέδιο ως βασικό εργαλείο άσκησης πολεοδομικής πολιτικής ενσωματώνει και συνθέτει τα επιμέρους συμφέροντα και απόψεις στο τελικό προϊόν του σχεδιασμού, οι υποθέσεις που διατυπώνονται αφορούν τρεις βασικές συνιστώσες: α) το εύρος των διαδικασιών διακυβέρνησης που εν τέλει υιοθετούνται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος, β) το βαθμό υλοποίησης της πολεοδομικής πολιτικής σε συνάρτηση με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης και γ) τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από περισσότερο αποκεντρωμένες μορφές διοίκησης-διαχείρισης. Ο έλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The core interest of the thesis lies on the research, analysis and assessment of the mechanisms and processes that affect the decision-making and formulation of the final planning outcome during the implementation of urban planning policy in Greece, within the framework of “governance”. The main objective of the thesis is to investigate the way the final urban plan, as the basic planning policy implementation tool, incorporates and composes the various interests and views into the final planning outcome. The main assumptions that are set out concern three main components: a) the range of governance processes that are eventually adopted in relation to the characteristics of the current institutional framework, b) the degree of urban planning policy implementation in relation to the mediation and negotiation processes and c) the opportunities as well as the risks that arise from more decentralised forms of government-management. In order to investigate these assumptions, we formulate mor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28905
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28905
ND
28905
Εναλλακτικός τίτλος
Urban governance: urban planning policy and management of space with application to the general urban plans in Greece
Συγγραφέας
Τασοπούλου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Καυκαλάς Γρηγόριος
Οικονόμου Δημήτριος
Παπαμίχος Νικόλαος
Σταθακόπουλος Παναγιώτης
Χαστάογλου-Μαρτινίδη Βηθλεέμ
Γιαννακούρου Γεωργία
Λαλένης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστική διακυβέρνηση; Πολεοδομική πολιτική; Διαχείριση χώρου; ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 427 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)