Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αποθηκεύσιμα καύσιμα και αποδόσεις ευκολίας: μια διεμπορευματική ανάλυση στις αγορές προθεσμιακών συμβολαίων

Περίληψη

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά εμφανίζουν εποχικότητα,απότομες αυξήσεις με την τάση επιστροφής σε ένα μακροχρόνιο μέσο όρο, αλλά καιμεταβλητότητα κυρίως λόγω της αδυναμίας να αποθηκευθεί, αλλά και της ανελαστικήςζήτησης ως προς την τιμή. Η αδυναμία δημιουργίας αποθεμάτων για μελλοντική χρήσηυποδεικνύει την ανάγκη η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμόζεται στο επίπεδο τηςζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την αποτίμησηπροθεσμιακών συμβολαίων στο αγαθό τονίζει ότι η θεωρία της Αποθήκευσης δεν βρίσκειεφαρμογή, καθώς το υποκείμενο αγαθό δεν μπορεί να διατηρηθεί και να μεταφερθεί σε μιαμελλοντική χρονική στιγμή. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, η σχετική βιβλιογραφίαπροσεγγίζει το θέμα με βάση τις αρχές της Κανονικής Οπισθοδρόμησης, σύμφωνα με τηνοποία η προθεσμιακή τιμή είναι μικρότερη από την προσδοκώμενη μελλοντική τιμή κατά τοασφάλιστρο κινδύνου το οποίο αποτελεί ένα είδος αποζημίωσης για τον κίνδυνο πουαναλαμβάνει ο αγοραστής Συμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Prices in deregulated power markets exhibit seasonality, mean-reversion, price spikes andtime-varying volatility, mainly due to the non-storable nature of electricity and the limitedelasticity of demand in the absence of substitutes. The inability to store electric energy on thegrid implies that potential shocks in the supply side ─such as unexpected outages of powerplants, are more common to occur. In this context, the existing literature suggests that thecost-of-carry theory is not applicable in the valuation of power derivatives contracts. For thatpurpose, the latter is approached by the assumptions of the normal backwardation theory.According to this view, the futures price reflects market participants’ expectations on the spotprice at the date of delivery and the risk premium for the uncertainty that hedgers are willingto pay as insurance to unexpected price changes.However, it is suggested that electricity is indirectly stored through the fuels incorporated inits power generation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28825
ND
28825
Εναλλακτικός τίτλος
Electricity prices, storable fuels and convenience yields: an inter-commodity analysis in futures markets
Συγγραφέας
Παρατσιώκας, Νικόλαος του Αργύριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάς Νικόλαος
Θωμαδάκης Σταύρος
Μόσχος Δημήτριος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Σαρρής Αλέξανδρος
Δάλλα Βιολέτα
Δότσης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρική ενέργεια; Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης; Απόδοση ευκολίας; Θεωρία της κανονικής οπισθοδρόμησης; Θεωρία της αποθήκευσης; Αποθέματα καυσίμων; Σειρά κατάταξης των μονάδων παραγωγής; Έμμεση αποθήκευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
178 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)