Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Περίληψη

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία συνιστούν αναμφίβολα κρίσιμη περιοχή ενδιαφέροντος της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Το ζήτημα του εννοιολογικού τους προσδιορισμού και της λογιστικής τους αντιμετώπισης προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης για μία μακρά χρονική περίοδο. Χωρίς καμία αμφιβολία, η προσέγγιση τους, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων της σύγχρονης λογιστικής θεωρίας και πρακτικής.Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι υπό εφαρμογή λογιστικοί κανόνες, αρχές και πρότυπα έχουν αλλάξει σημαντικά. Στο ευμετάβλητο αυτό πλαίσιο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα και την ακεραιότητα των λογιστικών καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις, συνιστά αναμφίβολα παράγοντα μείζονος σημασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις σήμερα, ανεξάρτητα του μεγέθους τους και του τομέα δραστηριοποίησης τους, στο πλαίσιο εφα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intangible assets and goodwill constitute undoubtedly critical area of interest in accounting science and practice internationally. The issue of their conceptual approach and accounting treatment has attracted the interest of academic community for a long period. Without any doubt, their approach is included among the most controversial issues of the modern accounting theory and practice as well.During the last two decades, the entrepreneurial environment and the applicable accounting rules, principles and standards have changed remarkably. In this volatile context, investors’ confidence concerning the quality and integrity of financial statements, which recorded and published by businesses, recognized as an issue of considerable attention. Therefore, nowadays, businesses regardless of their size and the sector of their activity, in the context of the implementation of the international financial reporting standards (IFRS) are required and encouraged to disclose critical accounting inf ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28757
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28757
ND
28757
Εναλλακτικός τίτλος
The accounting treatment of the intangible assets and goodwill, in the implementation context based on the greek general accepted accounting principles (GAAP) and the international financial reporting standards (IFRS)
Συγγραφέας
Γράβας, Ευθύμιος του Μάρκος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Τσόπογλου Σταύρος
Κάτος Αναστάσιος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Κουσενίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Άυλα περιουσιακά στοιχεία; ΥΠΕΡΑΞΙΑ; Γνωστοποιήσεις; Αποτίμηση; Ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές; Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
333 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)