Αξιολόγηση των μονάδων υγείας με στοχαστικές διαδικασίες

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιδιώκει να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα των Μονάδων Υγείας με την εφαρμογή μεθόδου single DEA, στοχαστικής DEA και SFA, συνεκτιμώντας την επίδραση εξωγενών (περιβαλλοντικών) μεταβλητών, ώστε να αναδειχθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων και η πιθανή αιτιολογία προέλευσης αυτών. Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η μέθοδος two-stage Bootstrap DEA και η ανάλυση SFA στη συναρτησιακή μορφή της Translog και Cobb-Douglas και της Quadratic σε δείγμα 120 Μονάδων Υγείας σε δεδομένα χρονικής περιόδου 2009-2011. Χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων ο συνδυασμός πολλαπλών εισροών και εκροών και στις δύο μεθόδους υποθέτοντας δύο σενάρια, είτε εισάγοντας περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των Μονάδων Υγείας είτε όχι. Οι μέθοδοι επίσης εφαρμόζονται σε μικρότερο δείγμα 32 Μονάδων Υγείας με σκοπό να συγκριθεί η συμπεριφορά των μεθόδων σε διαφορετικού μεγέθους δείγματα.Αποτελέσματα: Οι μέθοδοι των DEA ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: This research effort seeks to assess the effectiveness of Healthcare Units by applying the single DEA, stochastic DEA and SFA methods, and considering the influence of external (environmental) variables, in order to highlight any differences between the results and the possible origin of these differences.Methods: In this study the two-stage Bootstrap DEA method and SFA analysis in functional form of the Translog and Cobb-Douglas and Quadratic were used in a sample of 120 Healthcare Units in the given time period of 2009-2011. Furthermore, a combination of multiple inputs and outputs were used for both methods assuming two scenarios: environmental factors that may affect the effectiveness of Healthcare Units or not. The methods were also applied to a smaller sample of 32 Healthcare Units in order to compare the behavior of the methods in different size samples.Findings: The methods of DEA and SFA revealed different estimates of effectiveness caused by many factors such as the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28696
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28696
ND
28696
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of healthcare units through stochastic processes
Συγγραφέας
Καθαράκης, Γεώργιος του Ηρακλής
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Κατοστάρας Θεοφάνης
Μαντάς Ιωάννης
Καϊτελίδου Δάφνη
Βελονάκης Εμμανουήλ
Χονδροκούκης Γρηγόριος
Καλοκαιρινού Αθηνά
Φιλντίσης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση μονάδων υγείας; Στοχαστικές διαδικασίες; Αποτελεσματικότητα μονάδων υγείας; Ποιοτική ανάλυση; Στοχαστική οριακή ανάλυση; Εξωγενείς περιβαλλοντικές μεταβλητές; Μέθοδος περιβάλλουσας ανάλυσης δδομένων; Διοίκηση μονάδων υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
497 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)