Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας

Περίληψη

Η αίσθηση της παρουσίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη με ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ατομικοί παράγοντες των χρηστών και χαρακτηριστικά του περιεχομένου ενός εικονικού περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα παρουσίας των χρηστών. Ενώ η αίσθηση της παρουσίας θεωρείται ένα χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή εμπειρία, εντούτοις η επίδρασή της στα μαθησιακά αποτελέσματα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει την επίδραση χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας (τεχνολογικών και περιεχομένου) και των χρηστών στην αίσθηση της παρουσίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα και να διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση της αίσθησης της παρουσίας με την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων μετά την αλληλεπίδραση με ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον με θέμα την αρχαία ελληνική αγγειογραφία.Σχεδιά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The sense of presence is a key feature of user interaction with a virtual reality system. Technological factors, user characteristics and content factors may influence user’s sense of presence. While presence is considered an important feature of educational virtual environments which may contribute in a positive student experience, its benefits in learning outcomes has rarely been investigated. The aim of this doctoral thesis is to investigate the impact of virtual reality characteristics (technological and content) and user characteristics on sense of presence and learning outcomes, in an educational virtual environment concerning ancient Greek pottery.A highly interactive virtual environment depicting an excavation site was designed and developed. Initially, users were visited the showroom with a collection of ancient pots where they acquired the necessary knowledge in order to involve in authentic interactive learning activities inside the virtual environment. Two empirical studies ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28461
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28461
ND
28461
Εναλλακτικός τίτλος
Pedagogical exploitation of virtual reality characteristics
Συγγραφέας
Νάτσης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Προκόπιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Μαυρίδης Δημήτριος
Σμύρης Γεώργιος
Πιντέλας Παναγιώτης
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα; Αίσθηση παρουσίας; Μαθησιακά αποτελέσματα; Τεχνολογικοί παράγοντες; Ατομικοί παράγοντες; Παράγοντες περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)