Φωτολυτική - φωτοκαταλυτική κατεργασία υδατικών διαλυμάτων χλωριωμένων οργανικών ενώσεων

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η μελέτη της φωτολυτικής/φωτοκαταλυτικής κατεργασίας υδατικών διαλυμάτων χλωριωμένων οργανικών ενώσεων, οι οποίες επιλέχθηκαν με κριτήριο το ό,τι αποτελούν σημαντικούς ρύπους για το πόσιμο νερό και είναι η 2-χλωροφαινόλη, η 1,3-δίχλωρο-2-προπανόλη και το 1,2-δίχλωροαιθάνιο. Παρασκευάστηκαν καταλύτες σε μορφή σκόνης με βάση το TiO2 (Degussa P25), οι οποίοι εμπλουτίστηκαν με 1%Pt, 10% Ce και 10%Fe, χρησιμοποιήθηκαν υπό μορφήν εναιωρήματος και πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός τους με περίθλαση ακτίνων Χ, ενώ παρασκευάστηκε και καταλύτης TiO2 με μορφή λεπτού υμενίου. Η μελέτη της οξείδωσης έγινε παρακολουθώντας την μετατροπή της αρχικής ένωσης, την μεταβολή του ολικού οργανικού φορτίου του διαλύματος, και τα ασθενή οργανικά οξέα που παράγονται, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα προϊόντα της οξείδωσης, διατυπώθηκε ο μηχανισμός διάσπασης και αναπτύχθηκε αντίστοιχα ένα κινητικό μοντέλο. Η φωτοχημική/φωτοκαταλυτική οξείδωση της 2-χλωροφαινόλης σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of this work is the study of the photolytic/photocatalytic treatment in aqueous solutions of chlorinated organic compounds, that were chosen due to the fact that they constitute important pollutants for drinking water and they are 2-chlorophenol, 1,3-dichloro-2-propanol and 1,2-dichloroethane. Catalysts were prepared based on TiO2 powder (Degussa P25), enriched with 1%Pt, 10% Ce and 10%Fe, they were used in the reactor solution as a suspension and were characterized by X-ray diffraction, while a TiO2 catalyst was also supported as a thin film on glass. The study of the oxidation was based on monitoring the degradation of the initial compound, the changes in the total organic load of the reactor solution and the weak organic acids produced, whereas the oxidation products were identified, a degradation pathway was proposed and a kinetic model describing the oxidation process was developed. The photochemical/photocatalytic oxidation of 2-chorophenol aqueous solutions in a batch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28248
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28248
ND
28248
Εναλλακτικός τίτλος
Photochemical - photocatalytic treatment of chlorinated organic compounds in aqueous solutions
Συγγραφέας
Νικολάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων. Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκάτος Νικόλαος-Χρήστος
Φιλλιπόπουλος Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Θεόδωρος
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Γρηγοροπούλου Ελένη
Μουτσάτσου Αγγελική
Δημοτικάλη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοχημικός; Φωτοκατάλυση; 2-χλωροφαινόλη; 1,3-διχλωρο-2-προπανόλη; 1,2-διχλωρο-αιθάνιο; Διοξείδιο τιτανίου; Κινητική μελέτη; Ενδιάμεσα οξείδωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvii, 243 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)