Ανίχνευση, μεταφορά και φωτολυτική διάσπαση φαρμακευτικών ενώσεων στο περιβάλλον

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν: (α) Ο συστηματικός έλεγχος για την ανίχνευση υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών σε νερά Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στον Ελλαδικό Χώρο, (β) η μελέτη του ρυθμού απομάκρυνσης των φαρμακευτικών ουσιών από τις μονάδες αυτές, (γ) η εκτίμηση της περιβαλλοντικής τους επικινδυνότητας, (δ) η μελέτη της φωτολυτικής αποικοδόμησης επιλεγμένων φαρμακευτικών ουσιών σε διαφορετικούς τύπους επιφανειακών υδάτων (κινητική, προσδιορισμός προϊόντων μετασχηματισμού, μελέτη τοξικότητας), (ε) η μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησής τους με την εφαρμογή του πειραματικού σχεδιασμού (κινητική, προσδιορισμός ανόργανων ιόντων και ολικού οργανικού άνθρακα, προσδιορισμός προϊόντων μετασχηματισμού, έλεγχος τοξικότητας) και (στ) η μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης της ουσίας trimethoprim σε πιλοτική μονάδα φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης. Αρχικά, αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε μια απλή αναλυτική μέθοδος προσδιορισμού των φαρμακευτικών ουσιών στα υγρά απόβλητα, η οποία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was: (a) to develop an analytical technique for the investigation of PPCPs in wastewaters, (b) to investigate the occurrence of PPCPs in influent and effluent wastewaters of eight WWTPs in Greece, (c) to estimate their removal efficiencies, (d) to assess their environmental risk by means of the risk quotient (RQ). Taking into consideration all the above, two compounds were chosen (trimethoprim and omeprazole) and were further investigated in order: (e) To study their photochemical behavior, in different types of natural waters, (f) to study their photocatalytic degradation with the implementation of experimental design, (g) to assess their mineralization during the photocatalytic process, (h) to identify the transformation products and evaluate the toxicity of the irradiated solutions during the photolytic and photocatalytic degradation, (i) in the final part, the photocatalytic degradation of trimethoprim in a pilot plant, in the presence of TiO2 and solar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39455
ND
39455
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis, transportation and photolytic degradation of pharmaceuticals in environment
Συγγραφέας
Κοσμά, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Λέκκα Μαρία-Ελένη
Βαϊμάκης Τιβέριος
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Σακκάς Βασίλειος
Λαμπροπούλου Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Φαρμακευτικές ουσίες; Υγρά απόβλητα; Ρυθμός απομάκρυνσης; Εκτίμηση περιβαλλοντκής επικινδυνότητας; Φωτόλυση; Φωτοκατάλυση; Πειραματικός σχεδιασμός; Προϊόντα μετασχηματισμού; Τοξικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)