Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών: Στο δίκαιο GATT-ΠΟΕ, Στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, Στην εθνική έννομη τάξη

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων. Εξετάσαμε τους γενεσιουργούς παράγοντες και τα επιχειρήματα που προτάθηκαν υπέρ και κατά της ελεύθερης διεξαγωγής και της νομιμότητας των παραπάνω εισαγωγών, καθώς τις θεωρίες που προτάθηκαν για την επίλυση του προβλήματος της νομιμότητας των εν λόγω εισαγωγών. Κατόπιν προκρίναμε την αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος ως την τελειότερη από τις προαναφερθείσες θεωρίες. Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος εξετάστηκε ως κανόνας επίλυσης του προβλήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του Δικαίου GATT/ΠΟΕ, του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ελληνικού δικαίου και του δικαίου των δέκα σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκε ότι το δίκαιο GATT/ΠΟΕ επιτρέπει στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας ΠΟΕ να επιλέξουν μεταξύ της κατοχύρωσης της νομιμότητας και της δυνατότητας απαγόρευσης των ως άνω εισαγωγώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of the question of the legality of parallel imports of trade-marked goods. We examined the causative factors and the arguments put forward for and against the free conduct and the legality of the previously mentioned imports, and the theories proposed to solve the problem of the legitimacy of such imports. Then, we considered the principle of exhaustion of rights as the finest of the above theories. The principle of exhaustion of rights was examined as rule to solve the problem of the legality of parallel imports of trade-marked goods under GATT/WTO law, European Union Law, the Greek law and the law of the ten most important trading partners of the European Union. It was founded that GATT/WTO law allows the Parties to the WTO Agreement to choose between ensuring the legitimacy and the possibility of banning those imports. Also, EU law requires EU Member States to recognize the legality of only performed between those Member States parallel im ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28161
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28161
ND
28161
Εναλλακτικός τίτλος
Exhaustion of trade mark rights and legality of parallel imports
Συγγραφέας
Γρηγοριάδης, Λάζαρος του Γρηγόριος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ουρανία
Τέλλης Νικόλαος
Φρέρης Αναστάσιος
Καραγκουνίδης Απόστολος
Γιοβανόπουλος Ρήγας
Γκλαβίνης Παναγιώτης
Μπεχρή Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Παράλληλες Εισαγωγές; Σήμα; Εμπόριο; Ευρωπαϊκή Ένωση; Συμφωνία TRIPs; Ανάλωση του δικαιώματος; Εδαφικότητα του δικαιώματος; Κοινωνικοοικονιμική ευημερία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 479 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)