Ψηφιακή επεξεργασία και αυτόματη κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών ήχων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εισάγει μεθόδους για την αυτόματη αναγνώριση γενικευμένων ακουστικών γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα η διατριβή προτείνει μια σειρά από καινοτόμες μεθοδολογίες για τις εξής εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας: α) αναγνώριση ακουστικών γεγονότων αστικού περιβάλλοντος, β) διάκριση ομιλίας/μουσικής και γ) ακουστική επόπτευση καταστροφικών καταστάσεων. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής προτείνεται η χρήση της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για την μετά επεξεργασία των ακουστικών παραμέτρων σε συνδυασμό με μια ιεραρχική τοπολογία κατηγοριοποίησης. Στη δεύτερη εφαρμογή προτείνουμε την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών από τα πεδία συχνότητας και κυματιδίου τα οποία και εισάγονται σε κρυμμένα μοντέλα Μαρκώφ για την αυτόματη ανάλυση ραδιοφωνικών σημάτων. Όσον αφορά την τρίτη εφαρμογή προτείνουμε μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό μη τυπικών καταστάσεων η οποία είναι ικανή να προσαρμόζεται αυτόνομα σε διαφορετικές ακουστικές συνθήκες. Επίσης διερευνήσαμε την τεχνολογία α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation introduces methods for automatic recognition of generalized sound events. More precisely the dissertation proposes a series of novel methodologies for the following applications of the specific technology a) recognition of urban environmental sound events, b) speech/music discrimination and c) acoustic surveillance of hazardous situations. As regards to the needs of the first application we propose the usage of principal component analysis for the post processing of the acoustic parameters in combination with a hierarchical classification topology. With respect to the second application we introduce the concurrent usage of feature sets which belong to frequency and wavelet domains. These are fed to hidden Markov models for automatic analysis of radiophonic signals. As regards to the third application we propose a methodology for detection of atypical situations which is self-adaptive to different acoustic conditions. Additionally, we investigate the novelty det ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27956
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27956
ND
27956
Εναλλακτικός τίτλος
Digital processing and automatic classification of environmental sounds
Συγγραφέας
Νταλαμπίρας, Σταύρος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Φακωτάκης Νικόλαος
Μουρτζόπουλος Ιωάννης
Δερματάς Ευάγγελος
Αναστασόπουλος Βασίλειος
Παλιουράς Βασίλειος
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Ψαράκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Κατηγοριοποίηση ήχων; Υπολογιστική ακουστική ανάλυση σκηνής; Ακουστική παρακολούθηση; Εντοπισμός ακουστικού γεγονότος; Αναγνώριση γενικευμένου ακουστικού σήματος; Αυτοπαλινδρομικά μοντέλα; Ανίχνευση καινοτομίας; Κρυμμένα μοντέλα Μαρκώφ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)