Ο ρόλος του 4PL στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας: προ-επιλογή δυνητικών παρόχων υπηρεσιών logistics (διαμεταφορείς και 3PL) βάσει του βαθμού ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της διοίκησης ολικής ποιότητας

Περίληψη

Ο πλουραλισμός των οντοτήτων που ενυπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα συντελούν στη διαρκή αύξηση της πολυπλοκότητας του κλάδου. Απώτερος στόχος των επιμέρους παρόχων υπηρεσιών logistics (ΠΥL) αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω οντότητες εστιάζουν στη διαρκή διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας δυσδιάκριτη τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών logistics. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος του παρόχου 4PL υπηρεσιών για την ενοποίηση, διαχείριση και συντονισμό των επιμέρους παρόχων. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών καλείται να διαμορφώσει το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών του. Αυτό προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση μίας δομημένης και συστηματικής διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Οι διαχρονικές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής συνεργατών, χωρίς να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27546
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27546
ND
27546
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the 4PL provider in the supply chain system: the pre-selection process of potential logistics service providers (freight forwarders and 3PL) based on the level of intra-firm incorporation of total quality management
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Ελένη-Μαρία (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μάνθου Βασιλική
Βλαχοπούλου Μαρία
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Χρυσολέων
Τσιότρας Γεώργιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
Μάρκος Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διαμεταφορείς; Πάροχοι υπηρεσιών logistics; Προεπιλογή συνεργατών; Διοίκηση ολικής ποιότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 317 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)