Παράγοντες που επιδρούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον εκπαιδευόμενο: Μελέτη σε φοιτητές ιατρικής

Περίληψη

Στόχος: Εντοπισμός παραγόντων - ατομικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου που επιδρούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν αυτή γίνεται από τον ίδιο. Η μελέτη έγινε σε τεταρτοετείς φοιτητές ιατρικής της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και της Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου. Διήρκησε σε 3 ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. Μεθοδολογία: Η μελέτη έγινε με ανώνυμα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου στους φοιτητές, πριν τις εξετάσεις χωρίς προειδοποίηση. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 496 ερωτηματολόγια από έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση επηρεάζεται από τους εξής παρόντες: - ατομικά χαρακτηριστικά, - αρχικές προσδοκίες εκπαιδευόμενου, - ενδιαφέρον εκπαιδευόμενου για την εκπαιδευτική διαδικασία, - αυτοεκτίμηση εκπαιδευόμενου αναφορικά με την ποιότητά του ως φοιτητής, - βαθμός εξετάσεων. Η αξιολόγηση δεν επηρεάζεται από: φύλο, επαγγελματική φιλοδοξία εκπαιδευόμενου και ατομική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Target: To identify factors – student individual characteristics that affect student evaluation of teaching (set) in medical students. The study was done in 4th year medical students of the 2nd Surgical Clinic and 1st Internal Medicine Clinic of Laikon Hospital. It lasted 3 academic years 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. Methodology: Study was performed through anonymous questionnaires distributed to students prior to exams near the end of semester without previous announcement. 496 questionnaires were gathered from six (6) academic semesters. Statistical analysis was done using chi-square test, Fisher’s exact test, Mantel-Haenszel test. Results: Set is affected by: - initial expectations of students, - interest about the object of teaching, - self perception of student quality, - grade in exams. Sets are not affected by: gender, student’s professional ambition and individual experience. Conclusions: 1) Positively preoccupied students grant higher evaluation. 2) Connection between effe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27431
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27431
ND
27431
Εναλλακτικός τίτλος
Factors affecting student evaluation of teaching: Α study in medical students
Συγγραφέας
Τσαμάκης, Κωνσταντίνος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κωστάκης Αλκιβιάδης
Σφηκάκης Πέτρος
Τουμανίδης Σάββας
Νικητέας Νικόλαος
Τεντολούρης Νικόλαος
Μακρυλλάκης Κωνσταντίνος
Βλάσης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας; Εκπαιδευόμενος; Φοιτητές ιατρικής; Εκπαίδευση; Ιατρική εκπαίδευση; Ατομικά χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)