Ενεργειακός σχεδιασμός κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός, με άλλα λόγια η διαμόρφωση στρατηγικών οι οποίες αποσκοπούν στην ορθολογική και αειφόρο διαχείριση ενός ενεργειακού συστήματος. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την πραγματοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αβεβαιότητα η οποία πηγάζει τόσο από την αδυναμία ακριβούς εκτίμησης της εξέλιξης των εμπλεκομένων μεγεθών όσο και από την υποκειμενικότητα κατά τη λήψη των αποφάσεων. Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο χωρίζεται σε επτά διακριτά στάδια και βασίζεται στην αποτύπωση του ενεργειακού ισοζυγίου με τη μορφή ενός ενεργειακού συστήματος αναφοράς. Κεντρικοί άξονές του είναι η ιστορική ανάλυση του συστήματος, η καταγραφή των εναλλακτικών δράσεων, η διαμόρφωση των στρατηγικών ανάπτυξης και τέλος η αξιολόγησή τους με βάση την εκτιμώμενη εξέλιξη του συστήματος. Η κωδικοποίηση των συμπερασμάτων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων διευκολύνεται με την ανάπτυξη και χρησι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is energy planning or in other words the process of developing long-range policies aiming at a rational and sustainable management of an energy system. Its objective is the development of a complete methodological framework for conducting energy planning at a local, regional or national level, taking into account at the same time the uncertainty stemming from both the inability of accurate estimation of the evolution of all variables involved and the subjectivity in decision making. The proposed methodological framework is divided into seven distinct steps and it is based on representing the energy balance in the form of a reference energy system. Its main axes are the system’s historical analysis, the recording of all alternative measures, the formulation of an implementation plan and finally its evaluation on the basis of the estimated evolution of the system. The interpretation of the conclusions and the comparison of the results are facilitated by ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27233
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27233
ND
27233
Εναλλακτικός τίτλος
Energy planning under uncertainty
Συγγραφέας
Αγγελής-Δημάκης, Αθανάσιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιαμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Ασημακόπουλος Διονύσιος
Διακουλάκη Δανάη
Ζιώμας Ιωάννης
Κούκιος Εμμανουήλ
Δεδούσης Βασίλειος
Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Μαυρώτας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργειακός σχεδιασμός; Ανάλυση επικινδυνότητας; Δείκτες βιωσιμότητας; Ανάλυση κόστος-αποτελεσματικότητας; Ελληνικό ενεργειακό σύστημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)